កញ្ញា ស៊ឹម ស្រីនិច បានសម្តែងនៅមតិបែបនេះថាបន្ទាប់ពីបានឃេីញវីដេអូបែកធ្លាយរបស់លោក ជំទាវ ដេតម៉ាលីណាបាននិយាយពាក្យបែបនេះទៅកាន់លោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយថា….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងរឿងរបស់អតីតភរិយារបស់ លោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយបានអោយដឹងថានៅក្នុងរឿងរ៉ាវកន្លងមកនេះពិតជាធ្វេីអោយមហាជនមានការអាណិតទៅដល់អតីតប្រពន្ឌរបស់លោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយ​ ជាខ្លាំងដោយសារតែមានការបែកធ្លាយវីដេអូមួយស្តែងៗតែម្តងមុនពេលបែកគ្នារវាងលោកឧកញ៉ានឹងលោកជំទាវ។នៅពែលនេះកូមានការមិនពេញចិត្តនឹងធ្វេីអោយមានការមិនគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាខ្លាំងដោយសារតែឃេីញទង្វេីរបស់ លោក ឧកញ៉ាឌួងឆាយបានយកអំពេីរហិង្សារយកមកប្រេីប្រាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានអោយដឹងផងដែរថាបន្ទាប់ពីមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជននឹងអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបែបនេះស្រាប់តែបានលេចមុខកញ្ញា ស៊ឹម ស្រីនិចបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយផ្ញេីរទៅកានលោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ដែលបាននិយាយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមតាមរយះគណនីយហ្វេសប៊ុករបស់កញ្ញាថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះហេីយដែលហៅថាការឈឺចាប់គ្មានសម្លេង បន្សល់ស្នាកស្នាមនៅលេីខ្លួន មាត់ថាស្រលាញ់តែទង្វេីគឺគ្មានមានតែពាក្យថាបងស្រវឹងបងសុំទោសបងវ៉ៃព្រោះបងស្រលាញ់តែការពិតស្រីរាប់ភ្លេចមានទាំងអាទាក់ទងគ្នា១០ឆ្នាំជាងក៍មាន៥ឆ្នាំក៍មានអារឿងស្អីៗក៍មានគ្រប់សប់បែបយ៉ាង ខ្ញុំសរសេីរពួកនាងដែលទ្រាំបាន ខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែល២ឆ្នាំត្រឹមខ្ញុំបញ្ចប់វាដោយចិត្តត្រជាក់បំផុត ការវាយដំច្រំធាក់នឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗសូមអោយអ្នកនឹងមនុស្សស្រីសល់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតទូលរែកយកចុះ សាងបុណ្យសន្សំកុសលជាតិនេះក៍ព្រោះតែព្យាយាមលាងបាបដែលខ្ញុំជំពាក់អ្នកនៅជាតិមុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក៍ជាស្រ្តីខ្មែរមួយរូបផងដែរនាងខ្ញុំសូមប្រកាន់យុត្តធម៏ទៅខាងបង
ស៊ូឡេីងបងស្រីខ្ញុំឃេីញបែបនេះហេីយខ្ញុំជឿថាមកពីបងឆ្អែតហួសពីឆ្អែតពេកហេីយទេីបសម្រេចចិត្តទម្លាយវីឌីអូនោះ ខ្ញុំក៍ស្រដៀងនឹងបងស្រីដែរ ស៊ូឡេីងបង
សូមបញ្ជាក់ នេះជាលេីកទី១ហេីយដែលនាងខ្ញុំបង្ហោះសារបែបនេះទៅកាន់ទំព័រហ្វេសបុកតាំងពីចេះលេងមកមិនដែលទេ តែលេីកនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាស្រ្តីខ្មែរមួយរូបដែលឆ្លងកាត់នូវរឿងរ៉ាវហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែង ទទួលពាក្យនិន្ទាគ្រប់សប់បែបយ៉ាងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនតែកន្លងមកខ្ញុំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តព្រោះមិនចង់អោយខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាដេីមហេតុនៃជម្លោះតែពេលដែលសម្រេចដកខ្លួនបានហេីយបែរជានៅទទួលពាក្យមិនយុត្តិធម៏ថាខ្ញុំបោកប្រាស់បុរសម្នាក់នោះឃេីញទ្រព្យសម្បត្តិគេ វាពិតជាហួសថ្លែងពេកហេីយ បុគ្គលម្នាក់នោះលឺបែបនេះរអៀសខ្លួនមិនស្ទេីរទេព្រោះមិនដឹងខាងណារកលុយមេីលថែបីបាច់ទទួលបន្ទុកប្រាក់ខែបុគ្គលិកការងារកូនចៅគ្រប់សប់អោយប្រាកដ ហេីយក៍សូមផ្តល់ជាកិត្តិយសថ្លៃថ្លាពន់ពេកជូនដល់រៀមច្បងម្នាក់នោះផងណា ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបង្ហោះទុកជាអនុស្សានៅឆ្នាំ២០២១នេះចុះ អោយចងចាំថារឿងអាក្រក់ខ្លះខ្ញុំចង់ភ្លេចតែបំភ្លេចមិនបានចង់ជៀសក៍ជៀសមិនរួចចឹងបកស្រាយខ្លះទៅ ខ្លាចស្ទះដាច់សសៃឈាមស្លាប់

Leave a Reply