ចាំមេីលមានអ្នកដែលហ៊ានល្មេីសច្បាប់ទៀតអត់ជាពិសេសអ្នករត់ចេញពីការធ្វេីចត្តាឡីស័កមកមេីលអោយហេីយទៅនេះជាច្បាប់ដែលបានចែងអោយប្រេីប្រាស់សម្រាប់ដាក់ទោសអ្នក….!

បន្ទាប់ពីមានករណិឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ច្បាប់អៅយប្រេីប្រាស់ដេិម្បិការពារជំងឺដ៏កាចសាហាវ(កូវីដ១៩)ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខ ពីប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រី​ ស្តីទីសម្តេច សាយ ឈុំ ចុះហត្ថលេខា​លើព្រះរាជក្រឹត្យ ប្រកាស​ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនៅក្នុងច្បាប់ដែលបេីកអោយប្រាស់នៅរួមមាន​ ០៦ជំពូក នឹងមាន១៨មាត្រា ដែលបានចែងនឹងកំណត់អោយប្រេីប្រាស់ទៅលេីកម្រិតព្រហ្មទណ្ឌ ដែលសម្រាប់អនុវត្តទៅលេីអ្នកដែលហ៊ានល្មេីសនឹងអ្នកដែលហ៊ានបេីកសិទ្ធិឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល បិទតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបន្ថែមទៀតផងថានៅក្នុងមាត្រា០៤នៃច្បាប់ដែលបានចែងបានអោយដឹងថា​ រដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជា​ អាចដាក់ចេញអោយប្រេីប្រាស់សិទ្ធិចំនួន០៤អោយប្រេីដោយបណ្តោះអាស្នន៏ ដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជា៖
១ ហាមឃាត់ក្នុងការធ្វេីំដំណេីរ
២ ហាមឃាត់ការជួបជុំ
៣ ហាមឃាត់ការធ្វេីពាណិជ្ជកម្ម
4 នឹងហាមសកម្មភាពការងារបេីសិនជាមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងនោះមានករណីរកឃេីញថាមានអ្នកផ្ទុកកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្រាប់មាត្រាទី៥ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានកំណត់អោយប្រេីប្រាស់មានដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១ ទីតាំងអាជីវកម្ម ត្រូវបិទចោល​ ព្យួរ នឹងអាចដកហូតបេិសិនទីតាំងនោះមិនអនុវត្តទៅតាមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល
សម្រាប់មាត្រា៦បានចាត់អោយប្រេីប្រាស់នឹងកំណត់តាមនៅ៖
១​ អ្នកដែលមានបំណងឬគេចចេញពីការធ្វេីចត្តាឡីស័ក នឹងអ្នកមិនព្រមធ្វេីចត្តាឡីស័កនឹងអាចចម្លងដល់អ្នកដ៏ទៃបេីសិនការរត់គេចនឹងការគេចវែសនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសចាប់ពី
២លានរៀល ដល់ ១០លានរៀល ព្រមទាំងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី ៦ខែ ទៅ ៣ឆ្នាំ។

មាត្រា ៨ បានកំណត់ថា អ្នកគេចវេះពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ឬលួចរត់​ចេញពីកន្លែងព្យាបាល ត្រូវពិន័យពី ៥លានរៀល ដល់ ២០លានរៀល ព្រមទាំងអាចជាប់ពន្ធនាគារពី ១ឆ្នាំ ដល់ ៥ឆ្នាំ ហើយបើឆ្លងដល់អ្នកដទៃ អ្នកនោះ នឹងត្រូវមានទោសកាន់តែធ្ងន់ គឺត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ឆ្នាំ ដល់ ១០ឆ្នាំ។ ​

​​មាត្រា៩ នៃ​ច្បាប់​ថ្មីនេះ បានចែងថា អ្នកដែលមានចេតនាចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ឆ្នាំ ទៅ ១០ឆ្នាំ ហើយបើចេតនាក្នុង​ការចម្លង​ដល់អ្នកដទៃនេះ ត្រូវបានរកឃើញថា ធ្វើឡើង ដោយមានការរៀបចំជាក្រុម ឬមានអង្គការចាត់តាំង អ្នកនោះ នឹង​ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ កាន់តែយូរ គឺពី ១០ឆ្នាំ ទៅ ២០ឆ្នាំ៕

Leave a Reply