សញ្ញាបត្រសិស្សជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំ ២០២០ ចេញរូបរាងហើយ ខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនត្រង់ចំណុចនេះ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជម្រាបដំណឹងឱ្យដឹងថា «ក្រសួងចេញសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ៖ ២១ ធ្នូ ២០២១ ជូនបេក្ខជនដែលទើបសម្រេចឱ្យជាប់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់តាមច្បាប់អនុញ្ញាត» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំឭកផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ធ្នូ ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសជាផ្លូវការ ថាសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ទូទាំងប្រទេស បានកំណត់ឱ្យជាប់ជាស្ថាពរហើយ ចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះ ដោយគ្មានកំណត់និទ្ទេសឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកាសរបស់ក្រសួងធ្វើឡើងក្រោមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ ២០២០ កន្លងទៅនេះ ៕

Leave a Reply