ថាហេីយថាទៀត….! តាមពិតបុរសអួតក្តែងៗ មានគីឡូវៃដាក់ផ្ទះ ដាក់ឡាននោះ មានប្រវត្តិបែបនេះសោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្នុងបណ្តាញសង្គមតាមបណ្តារហ្វេសប៊ុកនឹង Tik Tok ឃេីញថាមានការចែករំលែកនៅការមិនពេញចិត្តជាច្រេីនចំពោះបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែមានការអួតអាងនៅការខ្លាំងរបស់ខ្លូនដែលគិតថាខ្លួនខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យល្បែងដែលគ្មានអ្នកណាមិនអៅយតម្លៃទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយះវីដេអូមួយដែលគេបានឃេីញនឹងមានការប្រតិកម្មជាខ្លាំងដែលឃេីញគណនីយ Tik Tok មួយដែលអួតអាងខ្លួនឯងទៅលេីវិស័យល្បែងដែលគេបានហាមឃាតនៅក្នុងនោះក៏បានអះអាងខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងនឹងបបួលគេអោយដាក់នៅអ្វីក្រប់យ៉ាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃេីញដូច្នេះក៏បានអោយដឹងថាក៏មានការសំណូមពរពីមហាជនឹងអ្នកមិនពេញចិត្តជាច្រេីនដែលមិនគាំទ្រនឹងតង្វេីរបែបនេះក៏សំណូមពរអោយសមត្ថកិច្ចមានវិធានការទៅលេិរៀងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា កាលពីថ្មីៗនេះធ្លាយវីដេអូមួយដែលមានការសែរតៗគ្នាជាច្រើនចំពោះករណីបុរសម្នាក់ ប្រកាសក្តែងៗលើបណ្តាញសង្គម ថាជល់មាន់ដាក់ផ្ទះ ជល់ដាក់ឡាន ធ្វើអោយមហាជនជាច្រើន រិះគន់ចាស់ដៃ ចំពោះល្បែងស៊ីសង​ជាអំពើខុ.សច្បាប់នោះ ផងដែរយោងតាមគណនីយ្យ ប៉េដប់ប្រាំបួន ពេលរាត្រី បានបង្ហោះរូបអមនិង អានេះជល់មាន់វាបបួលដាក់ទ្បានដាក់ម៉ូតូដាក់ប្លង់ផ្ទះអញ់មិនទាន់បបួលវាផងលូវវាស់កម្ពស់បាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយះរូបភាពនេះសបញ្ចាក់ឃើញថា បុរសរូបនេះ ធ្លាប់ ត្រូវបាន សម្ថ.កិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពី ០២/01/2021 ក្នុងនោះផងដែរនហាជនជាច្រើនបានខំមិនថា ,ថាមែនៗ,ខ្ញុំមានបានដោយ សារ តែវា អាឡូវខ្ញុំជាប់គុ,កក៍ព្រោះតែវាដែរ,វាស់កម្ពស់បានសម្រេចឲ្យសមមុខ ,បបួលវាជល់មាន់ដាក់ជីវិតម្មងទៅ,សេរីអាជោ ,គេអត់មាត់សំញែងណាស់ ចឹងបានប្រឹង គេថាកុំៗ លឺតែខំៗ ,ហ៎ាកម៉េចចឹង ,ប្រហែលជា ១ ម៉ែត្រ ៦៣សង់ទី ម៉ែត្រ,មែន ….អញថាមែ នៗ ,រូបគេចាប់បានជល់មាន់យូហើយវិដេអូបបួលគេនឹងបានថ្មី,អាពួកល្បែងអត់កំណើតអាគាត់នឹងថាមានបានរាល់ថ្ងៃដោយ សារតែមាន់ជល់នឹងឯងឥឡូវវាស់កម្ពស់ក៏ដោយសារតែមាន់ជល់ដែរ,

មុខកំសត់ម្លេះ ធ្វើអោយក្លាហាន ដូចវីឌីអូមើលពូ,ជល់វាស់កម្ពស់…,រូបវាស់កម្ពស់និងយូហើយ មិចបានបងយកមកផុសចឹង,នៅអាមួយទៀតក្នុងtiktokរូបនេះកាលជាប់លើកមុនទេបង, តែមនុស្សនេះមិនរាងចាល,ថាមែនៗ,ម៉ូលី សុខ​ មេីលទៅ​អាអូន​,រូប​យូហើយ​មើល៍​ទៅ តាំង​ពី​ខែ​២ ថ្ងៃ​១ ឆ្នាំ​២០២១ តាំង​ពី​មាន​សក់​រហូត​ដល់​អត់​សក់​,អានឹងរូបចាស់ទេមេីលរូបក៏ដឹងដែរសក់វែងសក់ខ្លីខ្ញុំមិនមែនកាន់ជេីងអាគាត់នឹងទេគ្រាន់បងផុសរឿងមិនពិតបានចូលមកខំមិន

Leave a Reply