នេះបានហៅថាកំពូលកូនមែម….! ពិតជាមានដុងខ្លាំងណាស់ឆលី កូន ​ឱក សុគន្ធកញ្ញា ឆ្លាត​ណាស់ ឃើញ​ម្ដាយ ​កំពុង​ច្រៀង​សុខៗ​ស្រាប់​តែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នងរយះពេលកន្លងមកនេះ អ្នកនាង ​ឧកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មហង្សមាសបានបាត់មុខមួយរយះបន្ទាប់ពីរៀបអាពារហ៏ពិពារហ៏រួចមកក៏ទទួលបានកូនប្រុសមួយដែលជាចំណងដៃនៃគ្រួសារនឹងសុភមង្គលរវាងប្តីប្របន្ធ។

ដែលសង្កេតមេីលទៅសេចក្តីស្នេហានឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្វារមីរបស់កញ្ញាពិតជាមានការផ្អែមល្អែមនឹងស្អិតល្មួតខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយមហាជនមានការច្រណែនយ៉ាំងខ្លាំងដោយចង់បានស្វារមីបែបនេហបន្ទាប់ពីរៀបការរួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិតនៅក្នុងនោះដែរភាពផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកនាង ឧកសុគន្ធកញ្ញនឹងស្វារមី​រ តែងតែ​ត្រូវ​បាន​អុកឡុក​ដោយ​កូនប្រុស​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ឈ្មោះ​ឆ​លី ប៉ុន្តែ​អ្វី​ទាំងនេះ ពិតជា​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​រីករាយ​ខ្លាំង​ណាស់ សូម្បីតែ​អ្នកគាំទ្រ​ឃើញ​ហើយក៏​ក្រឺត​ជំនួស​ពួកគេ​ផង​ដែរ ក្រោយ​ឃើញ​សកម្មភាព​ដ៏​រពឹស​គួរ​ឲ្យ​ក្នាញ់​របស់​ឆ​លី​នោះ។

តែពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានកូនប្រុសបែបនេះដែលធ្វេីម្តាយនឹងឪពុកមានការស្រលាញ់កូនកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀត។សម្រាបនៅក្នុងការរស់នៅរបស់កញ្ញនឹងស្វារមីតែងតែមានកូនពូជមួយនេះមកធ្វេីការលេងសោចនឹងកូរអ្នកម្តាយនឹងលោកឪពុកជានិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែរគួរអោយខ្នាញ់ កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ ឆ​លី បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​កំពូល​តារាចម្រៀង​ឱក សុគន្ធ​កញ្ញា ចាប់អារម្មណ៍​ម្ដង​រួចមកហើយ ក្រោយពី​រូបគេ បាន​ទៅ​អុកឡុក ពេល​កំពូល​តារាចម្រៀង​រូបនេះ និង​ស្វាមី កំពុងតែ​ថត​សាង​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​ជាមួយគ្នា ក្នុងពេល​ទៅ​ចូលរួម​ពិធីមង្គលការ​មួយ​នៅ​បាត់ដំបង​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដោយឡែក កាលពី​ថ្ងៃទី​៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ឆ​លី បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​កំពូល​តារាចម្រៀង​ឱក សុគន្ធ​កញ្ញា ផ្ទុះ​ការចាប់អារម្មណ៍​ម្ដង​ទៀតហើយ ក្រោយពី​សកម្មភាព​ឆ​លី ដណ្ដើម​មេក្រូ​របស់​ម្ដាយ កំពុង​ច្រៀង ​ហើយ​ត្រូវបាន​តារាចម្រៀង​ឈី​ន រតនៈ ថត​យកទៅ​បង្ហោះ​នៅលើ​គណនី​ទីក​តុ​ក​របស់ខ្លួន​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាមរយៈ​វីដេអូ​នោះ មើល​ឆ​លី គួរ​ឲ្យ​ក្នាញ់​ខ្លាំងណាស់ ខណៈ​ឧក សុគន្ធ​កញ្ញា កំពុង​ច្រៀង​បទ «​គេ​ល្អ​គ្រប់យ៉ាង​តែ​អូន​ស្រលាញ់​បង​» ស្រាប់​ត​ឆ​លី ទៅ​ដណ្ដើម​ក្បាល​មេក្រូ ម្ដង​ហើយ​ម្ដងទៀត ហាក់​ចង់​ច្រៀង​ដែរ​អញ្ចឹង​៕ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​នេះ ៖

Leave a Reply