មហាជននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងមែនទែន….! ដល់​ថ្ងៃ​ចូល​រោងការ ​ឪពុក​ម្ដាយ ​តែងខ្លួន​ទទួល​ភ្ញៀវ​ជំនួស​កូនកំលោះ កូនក្រមុំ ព្រោះតែ…​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាលេីកទីមួយហេីយដែលបានឃេីញនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះដោយសារតែជំងឺកូវីដទេីបធ្វេីអោយមាការផ្អាកនៅពិធីការមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែផ្ទុះ។នៅក្នុងពីធីការនេះផងដែយោងទៅតាមគណនីយហ្វេសប៊ុករបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា «Ah Jing» បានធ្វេីការចែករំលែករូបថតម្តាយក្មេកនឹងឪពុក្មេកដែលកំពុងតែស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់របស់កូនកម្លោះនឹងកូនក្រមុំដែលធ្វេីអោយមានការងេីយឆ្ងល់នឹងទប់សំណោចមិនចង់បានដោយសារតែឃេីញរូបថតនៅតាំងមុខរោងខុសគ្នាដាច់នឹងការឃេីញផ្ទាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានអោយដឹងថានៅថ្ងៃទិ7ដែលជាថ្ងៃមង្គលការសេរីសួរស្តីបែរជាមិនមានកូនកម្លោះនឹងកូនក្រមុំមកចូលរួមដោយសារតែកូនកម្លោះនឹងកូនក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីតាំងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាស់អោយបិទដំណេីរការបណ្តោះអាសន្នន៏ព្រោះដេីម្បីទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងពីតំបន់មួយទៅដំបន់មួយផ្សេងទៀត។ដែលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនោះមានតែជូនពរទៅដល់កូនកម្លោះនឹងកូនក្រមុំមួយគូរនេះអោយមានសុភមង្គលនឹងមានកូនមានចៅរកសុីមានបានទោមុខទៀតទេធ្វេីយ៉ាងមុិចបេីនៅពេលនេះកូវីដដូច្នេះមានតែផ្អាកនៅកម្មវិធីសិនទេដេីម្បីកុំអោយមានការរីករាលដាលបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អេីលយ៉ាងព្រោងព្រាតដែលធ្វេីអោយមានការសរសេីរទោដល់ម្តាយឪពុកដែលខំប្រឹងដេីម្បីកូននឹងកូនប្រសារដោយសេចក្តីស្រលាញ់ដ៏សែនកកក្តៅបែបនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ជាក់ស្ដែង​ក្នុងចំណោម​ការបញ្ចេញមតិ​យ៉ាងច្រើន​នោះ ពួកគេ បាន​លើកឡើងថា «​បានតែ​អាណិត​ពួកគាត់​ជំនួស​, អ្វីៗ​កើត​បាន​គ្រប់​រឿង​សម័យ​កូ​វីត​, មិន​សើច មិន​យំ កម្សត់​ជាង​សម័យ​ស.ង្គ្រាម​ទៅទៀត​, អ្នក​កំពង់សោម​មិនអាច​ចេញទៅ​ក្រៅ​ខេត្ត​បានទេ​គេ​បិទផ្លូវ​យាមកាម​តឹងរ៉ឹង​ណាស់»។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទន្ទឹមនឹង​ការអាណិតអាសូរ ក៏មាន​ការលើក​ជា​ចម្ងល់ ជាមួយនឹង​ការរិះ.គន់​ថា «​ពិបាក​១​ឆ្នាំ​ជាង​ហើយ ចឹ​ង​កុំ​ទាន់​អាល​ការ ដឹងថា​ពិបាក​ដែរ អី​ប្រញាប់​ម៉េស​ តាំង​មាន​បញ្ហា បន្ទោស​គេឯង​។ ដឹងថា​បញ្ហា​ដែរ មិនបាច់​ទាន់​បោះ​ធៀប​អញ្ជើញ​អី​ទេ ចាំ​ស្ងាត់​ស្រួលបួល​សិន អាច​2-3​ឆ្នាំ​អី​សិន ចាំ​ការ​បើ​មិន​ចង់​ពិបាក​, បើ​ដឹង​ចឹ​ង​ហើយ​នៅ​ប្រឹង​ការធ្វើ​អី​ទៀត​មិន​ពន្យារ​ពេល​សិន​ទៅ​, ខំ​អី​ក៏​ខំ​ម្ល៉េះ​, »​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លើយតប​នឹង​មតិ​រិះគន់​ទាំង​នោះ មានការ​លើកឡើងថា «​ពន្យារ​ម្តង​ហើយ ណាមួយ​គិតថា​សែនដូនតា​ហើយៗ ក៏​សម្រេច​ឲ្យ​ម៉ែឪ​ធ្វើ​ជំនួស​ទៅ​, បង​បើ​មិន​ខំ​ ម៉េច ​កក់​គេ​អស់ហើយ ណា​១​ដើរ​ជូន​ធៀប​ភ្ញៀវ​រួច​ទៀត​មិន​នឹកស្មានថា​វា​កើតរឿង​ចឹ​ង​ទេ​ព្រោះ គ្មាន​អ្នក​ចង់​អោយ​កើតឡើង​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញ​រឿង​នេះ ក៏​មាន​ការ​សួរនាំ​ចំពោះ​ទីតាំង​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​នៃ​ខេត្ត​ក្រចេះ​ផង​ដែរ ហើយ​ត្រូវបាន​អ្នក​នៅ​ភូមិ​ផង​របង​ជាមួយគ្នា ដែល​លេង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ដែរ​នោះ បាន​ប្រាប់​ថា ឃុំ​ព្រែក​ចំលាក់ ស្រុក​ឆ្លូង។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់ថា កាលពីពេល​ថ្មីៗ​កន្លងទៅនេះ សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បានចេញ​សារ​បន្ទាន់​មួយ ដោយ​បញ្ជា​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​បិទ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ការធ្វើដំណើរ​របស់​ពល​រដ្ឋ​ចេញពី​ក្រុងព្រះសីហនុ ទី​ដែលមាន​កម្រិត​ឆ្លង​ខ្ពស់​មួយ​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​ខ្សែអាត់​ជា​សំឡេង​នោះ សម្ដេច​តេ​ជោ យល់ថា ករណី​ឆ្លង​ដែល​កើន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​វិធានការ​បន្ទាន់​មួយ គឺ​ត្រូវ​ទប់​ការ​បន្លាស់​ទី​របស់​ពលរដ្ឋ​ចេញពី​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ថែម​លើ​វិធាន​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដែល​កំពុង​បន្ត៕

Leave a Reply