ពិតជាចូលរួមអបអរទៅដល់​ អ្នកនាង សូដា លីតា ឆ្លងទន្លេដោយសុវត្ថិភាព ចំនែកកូនវិញមុខឡើងខ្ជូតគួរអោយស្រលាញ់ណាស់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយពីសិល្បះរបស់កម្ពុរបស់យេីគឹកំពុងតែរិកចម្រេីនទៅមុខយ៉ាងល្អដែលដូចទៅនឹងផ្កាកំពុងតែរីកនៅពេលដែលឃេីញពន្លឺដ៏ត្រចង់។ដោយឡែកនេះនៅក្នុងនោះតារាសម្តែងស្រីមួយដួងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងដែលអាជីពរបស់គាត់គឺជាតារាសម្តែងផងនឹងជាតារាបង្ហាញម៉ូដផងដែលពេលនេះអ្នកនាងក៏ត្រូវប៉ាន់ផងដែរសម្រាប់ការដេីរច្រៀងនៅតាមវិធីមង្គលកាជាមួយនឹងលោកយ៉ែម សំអូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯសម្រស់របស់តារារូបនេះវិញក៏កំពុងតែលេខធ្លោនៅក្នុងសង្គមផងដែរទោះបីមានអាយុច្រេីនបន្តិចក៏ដោយក៏សម្រស់របស់អ្នកនាង សូដា លីតា​ នៅតែចាំងស្អាតដ៏ដែល។ដែលនៅក្នុងការងាររបស់អ្នកនាងក៏មានការរលូននឹងកាន់តែល្អជាងមុនដែលខុសគ្នាទៅនឹងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស៏យសិល្បះលេីកដំបូងដែលមេីលទៅរៀងមានការលំបាកជាងពេលនេះមែណទែន។ស្របគ្នានេះដែរក៏បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីការងារជោគជ័យហេីយក៏មានរឿងមួយដែលជាការដូរដ៏ល្អបំផុតដែលបានផ្តលអោយអ្នកនាង ​សូដា​ លីតា​ ដែលអ្នកនាងបានពពោះនឹងមានទម្ងន់ដែលជាដំណឺងដ៏សែនរីករាយខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែស្វារមីក៏មានអារម្មណ៏ក្តុកក្តួលខ្លាំងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាង សូដា​ លីតាបាននិយាយពាក្យបែបនេះថា​ ៖​​ 01/03/21 ជីវិតផ្តេីមថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សួស្តីថ្ងៃថ្មី…. 01/03/2021…ជីវិតផ្តើមថ្មី នៃសេចក្តីសុខជាមួយកូនប្រុស ក្នុងផ្ទៃដ៏សែនមានន័យបំផុតសំរាប់ជីវិត … ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សំរាប់ទទួលស្វាគមន៍ កូនប្រុស ទោះកូនមានរូបរាង ល្អ ឬអាក្រក់ ក៏កូន នៅតែកូន និងជីវិតរបស់ម៉ាក់ … ម៉ាក់ត្រៀមបីថែរក្សារ នឹងដឹកដៃកូន ទោះត្រូវដើរលើផ្លូវណាក៏ដោយ ក៏ម៉ាក់ស៊ូ និងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនប្រុស !!!”។ដោយឡែក នៅទីបំផុត កាលពីម្សិលមិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ តារាសម្តែងស្រី រូបនេះ បានសម្រាលកូនដោយជោគជ័យហើយ។ ក្នុងនោះ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា បានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថា Congratulations ប្អូនស្រី So Danita អូនឃុន មុខឡើងអាក្រក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាក់អ៊ុំមានចំណងដៃតិចតួចជាការកួ​ចព្រ​លឹ​ងអោយក្មួយ មានលាបមានជ័យ មានវាសនាខ្ពស់។យ៉ាងណាមិញ នៅព្រឹកមិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នីតា បានបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថា អរគុណបងស្រីខ្លាំងណាស់ Chanlakhena Chorn ដែលមកជួយពិភាស្សារ នឹង ព្រមទាំង គួចដៃកូនឃុន ចំនួន100$ ហើយចំណាយពេលវេលា រង់ចាំទទួលក្មួយពីដៃពេទ្យ ចាំរហូតដល់ម៉ោង១២យប់ 03.03.2021 ថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រលាញ់របស់ម៉ាក់ប៉ា អរគុណ យាយតា មីងម៉ា អ៊ុំ និងបងប្អូន សំរាប់ការជូនពរ មកកាន់នាងខ្ញុំ និង កូនប្រុស របស់ សុិនសូ ម៉េងឃុន ផងដែរ

Leave a Reply