សែនរំភេីបដោយសេចក្តីសោមនស្សជាខ្លាំង….! ដោយក្តីអង់អាចរបស់.ក.ង.ក.ម្.លាំ.ងដែលបានចុះទៅបង្ក្រាប.ក្រុ.ម.ឧ.ក្.រិ.ដ្ឋ.ជ.ន.អ្នកស្រីទ្រីដាណាបានផ្តល់ថវិការមួយចំនួនហេីយបានបង្ហោះសារមួយទៀតថា….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក.រ.ណី.ដ៏ល្បីរន្ទឺដែលមហាជនទាំងអស់ប្រាកដជាបានជ្រាបហេីយថាកាលពីថ្ងៃ01ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះដែលបានធ្វេីអោយ.ក្.រុ.ម.ឧ.ក្.រិដ្.ឋ.ជ.ន.បួន.នាក់.បាន.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តដោយសារតែមានការតដៃជាមួយនឹងក្រុម.ស.ម.ត្.ថ.កិ.ច្ចដែលក្នុងនោះដែរខាងក្.រុ.ម.ឧ.ក្.រិ.ដ្ឋ.ជ.ន.សុទ្ធតែប្រដាប់ទៅដោយ.អា.វុ.ធ.វែ.ង.ខ្លី.ដែលគម្រោងការរបស់ពួកគេត្រូវបានអោយដឹងថានៅពេលដែលជម្រិតបានលុយហេីយពួកគេនឹងធ្វេីការអោយសមាជិករបស់គេនោះត្រូវរត់ទៅថៃបន្ទាប់មកនឹងធ្វេីការ.ស.ម្.លា.ប់.ផ្តាចពូជដោយកាបំ.បិ.ទ.ផុ.សតាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៅភា.រ.កិ.ច្ចនេះហេីយម្ចាស់ផ្ទះដែលជា.ជ.ន.រ.ង.គ្.រោះបានធ្វេីការថ្លែងអំណរអរគុណទោដល់ក្រុម.ស.ម.ត្.ថ.កិ.ច្ច.របស់យេីងទាំងអស់ដែលបានខិតខំទាំងកម្លាំងកាយនឹងកម្លាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតដោយមិនគិតពិអាយុ.ជិ.វិ.ត.របស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លាយឡំនឹងការប.ង្.ក្រា.បនេះក៏មានលាយឡំនៅរឿងទុក្ខសោកជាច្រេីនដែរដោយសារគ្រួសារ.ក្.រុម.ឧ.ក្.រិដ្ឋ.ជ.ន.មានការសោកស្តាយនឹងមិននឹកស្មានដល់ថាហេតុអ្វីក៏កូនធ្វេីអំពេីបែបនេះដែលធ្វេីអោយភាំងស្មារតីទាំងងងឹតមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែក៏ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់មិនទាន់នឹងបាត់ក្តៅផងអ្នកស្រីទ្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហាងពេជ្រដ៏ល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារមួយដោយក្តីសោមនស្សដែលឃេីញនៅការខិតខំរបស់កង.ក.ម្លាំ.ង.របស់យេីងដែលអង់អាចក្លាហានដូច្នេះ។រួមបន្ថែមនឹងហេតុការនេះអ្នកស្រីក៏បានផ្តល់ជូនថវិការមួយចំនួន(2មុឺនដុល្ល)ទៅដល់ខាងអង្គភាព.ក.ង.ក.ម្លាំ.ងរបស់យេីងដេីម្បីទុកជាការប្រេីប្រាស់ទៅលេីតម្រូវការដែលអង្គភាពខ្វះខាតផងដែរ។

នៅក្នុងនោះលោកមេជាការនៃកងកម្លាំងក៏បានធ្វេីការថ្លែងអំណរអរគុណយ់ាងជ្រាជ្រៅនៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រិទ្រីដាណាដែលបានជួយនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលេីការខ្វះខាតនៃអង្គភាពបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply