តារាកំប្លែងជេីងចាស់អ្នកនាង សំប៉ូលីដាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ដោយសារតែជំងឺ…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកទស្សនាទាំងអស់ច្បាស់ជាស្គាល់ហេីយអ្នកនាង សំប៉ូលីដា ដែលជាតារាកំប្លែងជេីងចាស់មួយរូបដែលតែងតែធ្វេីអោយបងប្អូនមានសំណេីចបាតអស់ទុក្ខកង្វលនៅពេលដែលមេីលនៅការសម្តែងរបស់អ្នកនាង សំប៉ូលីដា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ប៉ុន្តែមួយរយះនេះមកធ្វេីអោយមានការឆ្ងល់ទៅលេីការអវត្តមានរបស់អ្នកនាង សំប៉ូលីដា ដែលធ្វេីអោយមានការចង់ដឹងពីដំណឹងរបស់អ្នកនាងខ្លាំងណាស។ស្រាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះស្រាប់តែបានលេចលឺនៅដំណឹងរបស់អ្នកនាង សំប៉ូលីដាដែលកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ដោយមានរោគពាធនៅក្នុងខ្លួនដោយសារតែវ័យកាន់តែចាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាមានការសោកស្តាយណាស់ដែលសិល្បះកររូបនេះ(អ្នកនាង​ សំប៉ូលីដា)​​ ធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចនឹងបង្ហាញនៅកាយវិការដ៏ក្រមេចក្រម៉េីមរបស់គាត់មកដល់មហាជនអោយមានសំណេីចដូចមុនទៀត។

យោងតាមការសម្ភាសន៏ផ្ទាលពីពិធិករអឹមជីវ៉ាដែលជាអ្នកសារព៍តមានរបស់សិល្បះករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាង សំប៉ូលីដាបានជួបទុក្ខជាទម្ងន់ដែលថាគាត់មានជំងឺនៅប្រចាំកាយដោយមិនអាចធ្វេីអ្វីបានក្រៅពីគេងសម្រាកនៅលេីគ្រែដែលធ្វេីអោយការចាកចេញរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្តែងបាត់បង់ចំណូលក្នុងការជួយគ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ បើយោងតាមហ្វេសប៊ុកផេកសិល្បករកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា សំ ប៉ូលីដា មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង ដំ បៅក្រពេះធ្ងន់ធ្ងរ ដោយមួយថ្ងៃៗតារាកំប្លែងរូបនេះចំណាយលុយប្រមាណជា ៥០ ដុល្លារ ដើម្បីព្យាបាល ក៏ប៉ុន្តែគាត់ពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយនេះឡើយ ដោយហេតុថាគាត់បានបាត់បង់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរូបគាត់បានធ្លា ក់ខ្លួនឈឺដេកជាប់នៅលើគ្រែ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ សំ ប៉ូលីដា ក៏បានបន្ថែមទៀតថា ខណៈពេលនេះអ្នកនាងកំពុងតែខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ មិនមានលុយសម្រាប់មើលថែខ្លួន និង ចាយវាយឡើយ ណាមួយមានម្ដាយចាស់ជរា និង កូនក្នុងបន្ទុកផង ៕

Leave a Reply