បន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនេះគូម៉ាបាន.ប្.រត្.តិ.ក.ម្ម.នឹងសម្តែងនៅការ…! ហេីយបានបង្ហោះសារមួយជូនទៅគ្រួសារនៃស.ព.ថា….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៃការចាប់ផ្តេីមនឹងការបញ្ចប់នៃផែនការចាប់.ជំ.រិ.ត.ទា.ប្រា.ក់.នេះស្រាប់តែមានការប្.រតិ.ក.ម្.មពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនឹងមហាជនទៅលេីម្តាយឪពុករបស់ក្រុម.ឧ.ក្.រិ.ដ្ឋ.ជ.ន.ដែលបាន.ស្.លា.ប់.ទៅនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទិដ្ឋភាពដ៏សែនសង្វែកតាមការសម្ភាសន៏ផ្ទាល់នៃអារម្មណ៏ដ៏សែនសោកសៅរវាងខាងគ្រួសារ.ឧ.ក្.រិ.ដ្.ឋ.ជ.ន.ដែលមានលាយឡំនឹងទឹកភ្នែកពាក្យសោកស្តាយការយំយែកនឹងការហួសចិត្តដែលម្តាយឪពុករបស់.ក្រុ.ម.ក្.រិ.ដ្.ឋ.ជ.ន.នឹកស្មានមិនដល់ថាកូនធ្វេីបែបនឹង។ទោះបីយ៉ាងណាទឹកចិត្តម្តាយឪពុកទោះកូនត្រូវជាប់ឈ្មោះជាជ.ន.អា.ក្.រក់.ក៏.ដោយតែនៅតែនឹកស្រណោះដង្ហោយំដោយក្តីសោកសៅក្រៀមក្រំយ៉ាងក្រៃលេង។បណ្តាអ្នកលេងសង្គមហ្វេសប៊ុកទាំងអស់ពិតជា.ក្រៀម.ក្រំ.ណាស់ដែលឃេីញទិដ្ឋភាពរបស់ឪពុកម្តាយរបស់.ក្រុ.ម.ឧ.ក្រិ.ដ្ឋ.ជ.ន.បែប.នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងក្រោយឃើញនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរឿងមួយនេះទើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងលោក គូម៉ា បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកតាមរយៈសំណេដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថា «មនុស្ស ស្លា ប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺផុតអស់ហើយ នៅឡើយតែសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាអ្នកត្រូវរ.ងទុ.ក្ខ ជាពិសេសគ្មានម្ដាយឱពុកណាគាំទ្រ និងចង់អោយកូនដើរផ្លូវខុ.សទេកុំអោយហួសពេលនិងមានវិប្បដិ.សារី ក្នុងនាមជាកូនសូមសាងល្អផ្ដល់ស្នាមញញឹមអោយលោកពុក អ្នកម៉ែ ដឹងគុណលោកនិង ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អសម្រាប់គ្រួសារ សង្គមនិងប្រទេសជាតិ នៅអោយគេស្រលាញ់ ចាកចេញអោយគេអាល័យ (ដំបូន្មានរបស់លោកពុកខ្ញុំ) » ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply