មែនលំៗទេ! Love Riya ត្អូញត្អែរ រកបានលុយច្រើនពេកក៏ធ្លាប់ធុញ​នឹង​ចាយ​លុយ ព្រោះថា…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ អ្នកនាង Love Riya តារាលក់ឡេដ៍ល្បី និងប្រូ សូនី ដែលជាគូស្នេហ៍។ ដោយថ្មីៗនេះអ្នកនាង បានធ្វើអោយមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីអ្នកនាង បានឡាយលក់ផលិតផលហើយ បានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមដែលធ្វើអោយមហាជនមានការច្រណែន ណិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង។នៅក្នុង​កម្មវិធី​ដ៏​ល្បី​មួយ​ឈ្មោះ Laugh And Love Talk Show

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេល​អ្នកនាង​Love Riya និយាយ​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​ដំបូង​នោះ ក៏​ត្រូវ​បាន​ពិធី​ការិនី​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ ពូកែ​សំនួនវោហារ​ស័ព្ទ កំប្លុកកំប្លែង សុភ័ក្ត្រ កុ​សុ​ម៉ា សួរ​សំណួរ ថា​តើ​ពេល​បាន​លុយ​ច្រើន​ពី​ផលិតផល​អស់ហ្នឹង​ថា​តើ ធ្លាប់​ធុញទ្រាន់​នឹង​ការ​ចាយ​លុយ​ដែរ​ឬទេ?ជា​ចម្លើយ​អ្នកនាង​Love Riya បាន​បញ្ជាក់​ដូច្នេះ​ថា«​ធ្លាប់​តើ នៅ​ម្នាក់ឯង និយាយ​ការពិត​មែន​តើ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​លក់​បាន​ចឹ​ង​ទៅ ដូច​ថា​យើង​នៅ​ម្នាក់ឯង ចឹ​ង​យើង​ទៅ​ញុំា​អី​ក៏​ម្នាក់ឯង ទៅ​ណា​ក៏​ជាមួយ​តៃកុង​ឡាន ហើយ​យើង​គិត​ថា បើ​បាន​គ្នា​ម្នាក់​មក​ញុំា​អី​ជុំគ្នា​អញ្ចឹង​ទៅ​ណា ដូច​ថា​ទៅ​ណា​ក៏​ម្នាក់​ឯងៗ​ឯកា​ណាស់គិត​ទៅ​មនុស្ស​យើង​មាន​អ្វី​គ្រប់​បែប​យ៉ាង មុខរបរ​ក៏​យើង​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មាន ឡាន​ក៏​យើង​មាន ផ្ទះ​ក៏​យើង​មានយើង​មាន​សឹងតែ​គ្រប់​អស់ហើយ ចឹង​យើង​លក់​បាន​មក គឺ​អត់​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ទៅ​ធ្វើ​អី មាន​អារម្មណ៍​ទៅ​ណា​ទេ នៅតែ​ផ្ទះ ភាគច្រើន​ឲ្យ​តៃកុង​ឡាន​ដឹក​ញុំា​អី​មួយ​ជុំ​ហើយ​ចូល​ផ្ទះ​វិញ ជីវិត​អត់​មានន័យ​ទេហើយ​កុំ​គិត​ថា​ មាន​លុយ​ហើយ ជីវិត​យើង​មានន័យ អត់​មានន័យ​ទេ បើសិនជា​អត់​មាន​មនុស្ស​ប្រុស​ម្នាក់​ដែល​យល់ចិត្ត​យើង ដៃគូ​ម្នាក់ ពេល​យើង​ចប់​ពី​ការងារ​គាត់​យល់​ពី​អារម្មណ៍​យើង…»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply