ពិតជាមិនធម្មតា!! ទម្លាយមុខជំនួញក្នុងដៃ សួស វីហ្សា និង ថមមី ជិត ១០ ហើយសុទ្ធតែត្រូវប៉ាន់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកគាំទ្របានជ្រាបមកហើយ ក្រោយពីចាកឆ្ងាយពីសិល្បៈយូរបន្តិចហើយនោះ តារាចម្រៀង សួស វីហ្សា និង លោក ថមមី ជាស្វាមី ហាក់សម្រុកខ្លាំងលើមុខជំនួញជាច្រើននៅក្នុងដៃ ដោយមានដូចជាផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យ ក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលសម្រស់ លក់សម្លៀកបំពាក់ ក៏ដូចជារបររកស៊ីជាច្រើនទៀត។ ក្នុងនោះ គូស្វាមីអ្នកសិល្បៈខាងលើនេះ ក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់ក្រសែភ្នែកមើល និង សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីការពួតដៃរកស៊ី ក្លាយទៅជាសហគ្រិនវ័យក្មេងទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងវ័យក្មេងត្រឹមមួយប៉ប្រិចភ្នែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ បើគិតត្រួសៗនាពេលបច្ចុប្បន្ន តារាចម្រៀងស្រី សួស វីហ្សា និង លោក ថមមី គឺមានមុខជំនួញលើសពី ៥ នៅក្នុងដៃទាំងជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតផ្ទាល់ និង ការវិនិយោគ។ ក្នុងនោះរួមមាន ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ហាង Quenn Salmon
២. Peach Land Real Estate (គម្រោងលំនៅឋាន ធម្មជាតិ ថមមី វីហ្សា)
៣. TSSJJ Brand Co.LTD៤. Director TSJ Studio
៥. CEO Founder T&S Fashion

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ម្ចាស់ចំការក្រអូបសន្តិភាព៧. ដៃគូរវិនិយោគ Super App
៨. ដៃគូរវិនិយោគរួមគ្នាលើផលិតផល អាហារបំប៉នសុខភាព NNP រវាងក្រុមហ៊ុនដាណាទ្រី ខេមបូឌា ត្រេតឌីង ខូលអិល ធីឌី និង ក្រុមហ៊ុន ធី អេស ជេជេ ប្រេន ខាំផេននី ខូលអិល ធីឌី
៩. តាប៉ាកឡាក Pub នៅ កំពុងត្រៀមបើកនៅក្រុងព្រះសីហនុ៕

Leave a Reply