ទម្លាយអត្តសញ្ញាណ នារីអាថ៌កំបាំង កៀកកើយដៃ វណ្ណដា ក្នុងរូប​ដែល ផ្ទុះផ្អើលយប់មិញ ការពិតគឺជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើគិតមកដល់ពេលនេះ រយៈពេលមិនទាន់ដល់ ២៤ ម៉ោង ផង ដែលរូបភាពមួយសន្លឹករបស់តារាចម្រៀងរ៉េប វណ្ណដា បានបង្ហោះឡើងលើគណនីហ្វេសប៊ុក ដោយមាននារីអាថ៌កំបាំងម្នាក់កំពុងឱបកៀកកដៃនឹងរូបលោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ។​រូបភាពនោះ ត្រូវបានហ្វេនៗជាច្រើន ជាពិសេសហ្វេននារីៗបានចូលទៅខមមិនព្រោងព្រាតបង្ហាញអារម្មណ៍ខូចចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញ Idol របស់ខ្លួន ថតកៀកក្បែរនឹងនារីម្នាក់ ដោយហាក់ខុសប្លែកពីការបង្ហាញរូបភាពនឹងនារីៗមុន ដែលជាសិល្បការិនី និង ជាអ្នករួមការងារនឹងគ្នា។ យ៉ាងណា អាថ៌កំបាំងត្រូវបានទម្លាយក្រោយពីលោក វណ្ណដា បានខមមិនពាក្យមួយឃ្លាថា៖ «បងអើយ ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេ …» ដែលហាក់បញ្ជាក់ថា លោក និង នារីអាថ៌កំបាំងរូបនោះ មិនមានពាក់ព័ន្ធស្នេហានឹងគ្នាឡើយ ពោលគឺអាចរាប់អានគ្នាជាបងប្អូន ព្រោះលោកហៅនាងថា «បង»។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង នារីអាថ៌កំបាំងឈរកៀកដៃជិត វណ្ណដា នោះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ ភួង សុភ័ក្ត្រា ដែលជាអ្នកមានអាជីពលើវិថីសិល្បៈដូចគ្នាដែរ គឺកញ្ញាជាជំនួយការអ្នកដឹកនាំក្នុង MV ថ្មីរបស់ វណ្ណដា មានចំណងជើងថា «ឈាមខ្មែរ – KHMER BLOOD» និង ជា Line Producer។ លើសពីនោះ អ្វីដែលអាចឱ្យអ្នកគាំទ្រ ជាពិសេសហ្វេននារីៗជឿជាក់ ហាក់ធូរចិត្តបន្តិចបាននោះ គឺកញ្ញា ភួង សុភ័ក្ត្រា ក៏មានមិត្តប្រុសរួចហើយដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply