ផ្អើលទាំងយប់!! ខឹងឪពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោស ក្មេងស្រីរូបស្រស់ ប៉ងលោ.តទឹ.កបញ្ច-ប់ជី-វិ-ត នៅស្ពានជ្រោយចង្វា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ ក្នុងវេលាម៉ោងប្រមាណ ០៩:៣០ នាទីយប់ មានករណីក្មេងស្រីរូបស្រស់មួយរូប បានសម្រេចចិត្តប៉ុនប៉ងលោ.តទឹ.ក ដើម្បីបញ្ច.ប់ជីវិ.តរបស់ខ្លួន នៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ជ្រោយចង្វា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វា ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយប៉ុនប៉ងលោតទឹកបញ្ចប់ជីវិតនៅលើស្ពានបែបនេះ ក្មេងស្រីខាងលើត្រូវបានអ្នកកាសែត ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់នៅទីនោះ នាំគ្នាឃាត់ទាន់ពេលវេលា ដែលបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់តែម្ដង។ ក្នុងនោះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបាន បានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងថា មូលហេតុដែលក្មេងស្រីរូបស្រស់ខាងលើ សម្រេចចិត្តប៉ុនប៉ងលោ.តទឹ.កបញ្.ចប់.ជី.វិតបែបនេះ គឺដោយសារតែរូបគេ ខឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន ស្ដីបន្ទោស និង ថាឱ្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងថា នេះជាករណីទី ០៨ ហើយ ដែលមានអ្នកប៉ុនប៉ងលោ.តទឹ.កបញ្ច.ប់ជីវិ.តបែបនេះ បើគិតតាំងពីដើមខែមករា ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ មក ដែលក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថា ទីតាំងដែលមានអ្នកមានបញ្ហា ប៉ុនប៉ងលោតទឹកបញ្ច.ប់ជីវិ.តច្រើនជាងគេនោះ គឺទឹកដីស្ពានជ្រោយចង្វា ដែលភាគច្រើនជាយុវតី ជាបុគ្គលមានវិបត្តិខាងគ្រួសារ និង ស្នេហា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply