ស្គាល់ពួកគាត់ទេ ឥឡូវធំៗអស់ហើយ សុខ ពិសី ក៏ មិ ន នឹ ក ស្មា ន ដែរ…(មានវីដេអូ)

រយៈពេល ០៣ ឆ្នាំមកហើយនៃការលាកចា កលោក ដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់របស់តារាចម្រៀង ខេមរៈ ស្រីពៅ ត្រូវជាប្អូនស្រីពៅបង្កើតរបស់កំពូលតារាចម្រៀង ខេមរៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិរីមន្ត ដែលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក ខេមរៈ សិរីមន្ត បានរៀបចំឧទ្ទិសកុសលជូនស្រីពៅ។កម្មវិធីនេះមានការនិមន្តព្រះបញ្ញាមុនីញាណ ហាក់ សៀងហៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកសូត្រធម្មទេសនា ព្រមទាំងមានការរៀបចំការសម្តែងល្ខោន និងតន្រ្តីសម័យទៀតផង ហើយក្នុងនោះក៏មានមិត្តសិល្បៈចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឡេកមកមើលអាខោន តារាចម្រៀងសុខពិសី ក៏បានថតរូបជាមួយកូនប្រុស-ស្រី របស់លោក ខេមរៈ សិរីមន្ត ផងដែរ ដែលឥឡូវពួកគាត់ធំៗអស់ហើយ ក្នុងនោះតារាចម្រៀងសុខ ពិសី បានឲ្យដឹងថា៖«ធំប៉ុនម៉ាក់មីងអស់ហើយ»។ សូមទស្សនាខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply