ស្ងាត់ៗ ចោម ក្វាន់ ទិញរថយន្តទំនើប Lamborghini មួយគ្រឿងនេះបាត់ រួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា “កាដូសម្រាប់…” (មានវីដេអូ)

ស្ងាត់ៗ ចោម ក្វាន់ ទិញរថយន្តទំនើប Lamborghini មួយគ្រឿងនេះបាត់ រួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា “កាដូសម្រាប់…”

សូមទស្សនាវីដេអូលំអិតខាងក្រោម៖

Leave a Reply