ក្អួតឈាមនិយាយលែងចេញ នៅខ្មែរយើងហ្នឹង ជួលចំមនុស្សគ្មានចិត្ត ……

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Khun Nid បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក បង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពសំរាមរាយប៉ាយពេញផ្ទះសម្ភារៈជាច្រើននៅពាសពេញគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ មើលទៅប្រៀបដូចកន្លែងគំនរសម្រាមគ្មានអនាម័យ ថែមភ្ជាប់ដោយការរៀបរាប់ទាំងហួសចិត្តចំពោះទង្វើអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្លួនរស់នៅហើយគ្មានមាយាទក្នុងការមើលថែរក្សាថា៖ «អ្នកជួលផ្ទះ: បងប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំសុំនៅ១ខែទៀតមក (Free) អ្នកជួលផ្ទះ : បងទឹកភ្លើងចុងខែចាំបង់ (បាត់២ខែ) អ្នកជួលផ្ទះ: បងផ្ទះបងខ្ញុំសំអាតរួចហើយ (មើលរូប) អ្នកជួលផ្ទះ : បងសោរចាំខ្ញុំយកជូនបង (ប្លុកខ្ទេច)»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយគ្នានោះ ប្រភពបានបន្តទាំងក្ដៅក្នុងចិត្ត ខណៈយោគយល់សព្វគ្រប់បែរជួបមនុស្សគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរស់នៅ ធ្វើឲ្យផ្ទះថ្មីប្រែក្លាយជាកន្លែងដាក់សម្រាមរាយប៉ាយគួរឲ្យខ្ពើមបែបនេះថា៖ «ឮថារើទៅនៅផ្ទះជួលជាន់ទី៤ជិតវត្តចាស់ ផ្លូវទៅអូតែល សុខា គុណធម៌ពេលនេះ ក្លាយជាផេះផង់ចំពោះ មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់គ្មានសាវតា (មិនជឿពាក្យម្តាយ) ផ្ទះថ្មីក្លាយជាសំបុកសត្វ ធ្លាប់តែឃើញចិនវាពង្រាយឥទ្បូវដល់វគ្គខ្មែរម្តងទឹកភ្លើងគេផ្តាច់ទៀត ទុកមុខឲ្យវា អាណិតប្រពន្ធវាជិតសម្រាលកូន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ នៅពីក្រោមការបង្ហោះទង្វើអាក្រក់របស់បុគ្គលគ្មានទំនួលខុសត្រូវនេះ គេឃើញមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានផ្ទុះការខឹងសម្បារ និងជេរប្រមាថចាស់ដៃជំនួសម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ ដោយអ្នកខ្លះបានខមិនហាក់ទប់ចិត្តមិនបានចំពោះទង្វើថោកទាបបែបនេះថា៖ «ឃើញហើយចង់ហក់ធាក់កណ្តាលមុខអាមនុស្សចឹងហ្មង»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply