សម័យនេះហើយនៅមានទៀត! ជីជី ​​បង្ហើប​ថា ​​មាន​អ្នក​ប្រើ​​​ផ្លូវ​​ងងឹត​​​​លើហាងខ្លួន​ ក្រោយ​​រក​​ឃើញ​​​​ក​ថា​​យ័ន​​​​កប់​​​ក្នុង​​ដី​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ កញ្ញា ជីជី ពិធីការិនីឆ្នើមប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក្រៅពីមានមុខរបបជាពិធីការិនី និងសម្ដែង ជីជី ក៏មាន​ជំនួញពីក្នុងដៃផងដែរគឺហាងស៊ុប និងលៀសហាល។ យ៉ាងណាមិញ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មហាជនមានការ​ភ្ញាក់​ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោកញ្ញាបង្ហោះសារមួយក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់កញ្ញា បែបក្ដៅស្លឹកត្រចៀកជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងទៅតាមខ្លឹមសារដែលកញ្ញាបានផុស ទំនងជាចាក់បណ្ដោយទៅឲ្យអ្នករកស៊ីកាច់កុងនឹងគ្នា​។ កញ្ញាបង្ហើបថា រឿង​នេះ​កើតឡើង​ដោយសារតែហាងរបស់នាងលក់ដាច់ជាងភាគី ខាងហាងជិតនាង ក៏កើតកូនចិត្តច្រណែន​ហើយ​ឈាន​ដល់ប្រើវិធីបែបនេះមកលើហាងនាង។ ប៉ុន្តែ ជីជី បានបញ្ជាក់ថា ការរកស៊ីនេះមានមុខរបរខុសគ្នាទេ​ ពោលគឺ​ហាង​​​របស់នាងលក់តែស៊ុប និងលក់លៀសហាលប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធីការិនីរូបនេះបញ្ជាក់ថា ការខឹងឆេះឈួលនោះមកពីអ្នកកាច់កុងនោះបានប្រើវិធីផ្លូវងងឹត​ដាក់ហាងនាងដោយ​មាន​កប់​ក​ថាយ័នក្នុងដី។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមបន្ថែមទៀត៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply