បទចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរដំបូងពី ខេមរៈ សិរីមន្ត ចេញបើកឆាកមុនគេផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំង (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ​ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលនៅ​បាំង​តែ​ពីរ​ខែ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​នឹង​ចូល​មកដល់ ស្រប​ពេលដែល​រាល់​ឆ្នាំ ប្រិយមិត្ត​តែងតែ​រង់ចាំ​បទ​ចម្រៀង​បែប​ប្រពៃណី​ដើម្បី​អបអរ​សម្រាប់​បុណ្យជាតិ​នេះ​។​​មិន​ខុសពី​សព្វដង ផលិតកម្

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធំជាងគេ​ក្នុងស្រុក​ដែល​តែង​ស្ថិតក្នុង​ចិត្ត​ប្រជាជន​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​គឺ ផលិតកម្ម រស្មី​ហង្ស​មាស ក៏​ទើបបាន​បញ្ចេញ​បទ​ចង្វាក់​បែប​ប្រពៃណី​មួយ​គឺ​បទ ‘’​ក្រមុំ​ឥឡូវ​ចាស់ៗ​ម្ល៉េះ​’’ ដែល​បកស្រាយ​ដោយ​កំពូល​តារាចម្រៀង​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផ្នែក​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស គឺ​លោក ខេមរៈ សិរីមន្ត ។​​គ្រាន់តែ​ផេ​ក​ផ្លូវការ​របស់​ផលិតកម្ម​រស្មី​ហង្ស​មាស​បង្ហោះ​បាន​បន្តិច Comments រាប់រយ​រាប់ពាន់​ត្រូវ បាន​សរសេ​រលើប​ទច​ម្រៀ​ង​មួយ​នេះ​ដែល​ក្រឡេក​មើលទៅ Comment មួយ​ក៏​បង្ហាញ​ពី​ការពេញចិត្ត ពេញ​ថ្លើម​បទ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្រៀង​មួយ​នេះដែរ​។ ដោយឡែកងាកមើល​មើល​ពី​វីដេអូ​បទ​ចម្រៀង​នេះ​វិញ គឺថា​ត្រជាក់​ភ្នែក ប្លែក​អារម្មណ៍ ការរៀបចំ​ពិតជា​បានល្អ​ឥតខ្ចោះ​សម្រាប់​បរិយាកាស​រដូវ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នេះ ហើយ​បើ​និយាយ​ពីបទ​ភ្លេង​វិញ ឃើញថា​មាន​

លាយ​ជាមួយនឹង​ឧបករណ៍​ភ្លេងខ្មែរ​ដែល​មិនសូវ​ឃើញ គេ​យកមកប្រើ​ជាមួយ​បទ​សម័យ​នោះ​គឺ គែន ដែល​ស្តាប់​ហើយ​រន្ថើន​អារម្មណ៍​មិន​សរសើរ​មិនបាន​។​​ជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រឿង​ទាំង​ភ្លេង ទាំង​ទំនុក ទាំង​រូបភាព បែបនេះហើយ​ទើប​មានមតិ​លើកឡើងថា​មានតែ ផលិតកម្ម រស្មី​ហង្ស​មាស ទេ​ដែល​ផលិត​បទ​ចម្រៀង​ត្រូវ​តាម​រដូវ​ការ​នីមួយៗ​បាន​យ៉ាង​ល្អឥតខ្ចោះ បែបនេះ មិន​ខកចិត្ត​ខកបំណង​ក្នុងការ​រង់ចាំ​ឡើយ​៕ប្រភព៖popular

Leave a Reply