មកទៀតហើយ តពីម្សិលមិញ ! តន់ ចន្ទសីម៉ា ប៉ះ ខេម ក្នុងបទ “ប្តឹងប៉ូលិស” ឈ្លោះគ្នាផ្អើលភូមិ, ល្អមើលពេក ដល់ថ្នាក់ ហ្វេនៗ និយាយថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីព្រឹកម្សិលមិញ នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ តន់ ចន្ទសីម៉ា បានប៉ះ ជាមួយ ខេម មួយបទទៀតហើយ ពិតជាប្លែក ក្រោមចំណងជើងថា “កំពូលអ្នកជិតខាង” ដែលជាការ និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង ដោយ យឹម តាស្រង់ រួមនិងនិពន្ធបទភ្លេង ដោយ ប្រុស ម៉ៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តាប់ចប់ភ្លាម អ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដល់ថ្នាក់ចូល​ comment ថា ៖ អ្នកជិតខាងឌឺដងសា​ហា​វ ពីរោះហ្មង, អ្នកជិតខាងគ្នាសោះ ឈ្លោះគ្នាខ្លះទៅ កុំអោយស្ងាត់ភូមិ ឈ្លោះបាន ហាមស្រលាញ់គ្នា ប្រយ័ត្នការផ្អើលភូមិទៀត,

ពូខេមចិត្តអាក្រក់ម៉្លេះ គ្រាន់តែគេចតឡាន ក៏មិនបានដែរ, មើលហើយសើចរហូត ដូចរឿងភាគ, បើមានអ្នកជិតខាងបែបនេះ ដា​ច់ខ្យ​ល់ស្លា​ប់មិនខាន, គ្រាន់តែគាត់ចតឡានសោះ ខឹងដែរ សម្រួលគ្នាទៅបងខេម អ្នកជិតខាង ឡើងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ព្រឹកមិញនេះ វគ្គ២ តែ ត ពីម្សិលមិញ បានចេញទៀតហើយ ក្រោមចំណងជើងថា “ប្តឹងប៉ូលិស” ដែលជាការ និពន្ធMelody និងទំនុកច្រៀង ដោយ យឹម តាស្រង់ រួមនិង និពន្ធបទភ្លេង ដោយ សាក់ ធារិទ្ធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយបទនេះ ពិតជាមិនធ្វើឲ្យ ហ្វេនៗ ខកចិត្តឡើយ ព្រោះមិនត្រឹមតែពីរោះ មានន័យ ប៉ុណ្ណោះទេ មើលទៅកាយវិការនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះ ពិតជាស៊ីគ្នាណាស់ មើលច្រើនដងទៅហើយ នៅតែល្អមើលមិនធុញសោះ សូម្បីតែអ្នកគាំទ្រ ក៏បានលើកឡើងបែបនេះ ដែរថា ៖

idol ឈ្លោះគ្នាដល់ហើយ, សម្តែងសមណាស់ ជាពិសេសទំនុកច្រៀងល្អខ្លាំងណាស់, សម្តែងស៊ីគ្នាណាស់ ហើយពីរោះទៀត, ម្ដងនេះ ឈ្លោះចាញ់ អាយដល តន់ ចន្ទសីម៉ា ហើយ, បើកភ្នែកសឹងមិនទាន់ ឈ្លោះគ្នាទៀតហើយ, មាន​ន័យ​ណាស់, សរសើរ Galaxy ចេញចំរៀងរាល់ថ្ងៃ ហ្វេនៗស្តាប់សឹងតែមិនទាន់។

នៅមាន comment ច្រើនទៀត សុទ្ធសឹងតែពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ អត្ថន័យខ្លឹមសារ ការសម្តែង បទភ្លេង នៅក្នុងចម្រៀងមួយបទនេះ។ តោះដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់ នាំគ្នាទៅស្តាប់ និងទស្សនាទំាងអស់គ្នា ៖

Leave a Reply