ក្រោយមានអ្នករិះគន់ខ្លួនច្រើនពេកស្រាប់តែ លៀង ចាន់ឡា និយាយពាក្យទាំងនេះចេញមកថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាចម្រៀង លៀង ចាន់ឡា បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ត្រូវគេប្រមាថ មើលងាយ សព្វសារពើ់ ទាំងដែលខ្លួនមិនបានទៅធ្វើអ្វីគេទាល់តែសោះ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការអាណិតដល់នាងយ៉ាងខ្លាំង។
ជាក់ស្តែងប្រហែលជាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ តារាស្រីរូបនេះបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សរសេររៀបរាប់ចំពោះអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវគេមើលងាយ ទៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនថា៖ជេរផង ដៀលផង មើលងាយផង ដៀមដាមផង ហត់អត់បង ខ្ញុំមិនតបត ពេលខ្ញុំតរមួយម៉ាត់ ព្រួតគ្នាមកស្អប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមនុស្សមានបេះដូងខ្ញុំចេះឈឺ ខ្ញុំមិនមែនចិត្តព្រះទេ ដែលជេដៀលមើលងាយមិនខឹងនោះ ការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់ ស្រលាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា។ដោយឡែកក្រោយមកក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នានិយាយលើកទឹកចិត្តតារាស្រីរូបនេះ ឲ្យងើបឡើងតស៊ូទៅមុខទៀតនិង ជំនះនូវបញ្ហាដែលនៅចំពោះមុខទាំងឡាយផងដែរ៕ប្រភព៖khmerload

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply