មិនគួរឱ្យជឿ!! លោកយាយវ័យ ៧០ឆ្នាំបានទទួលមរ​ ណ ភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យ​ ស្រាប់តែដល់ថ្ងៃបូ. ជាលោកយាយបែរជា……(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក ឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២០ លោកយាយ Phinij Sopajorn អាយុ ៧០ឆ្នាំ បានទទួលមរណភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់ពីមានអាការហើមក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាយាមជួយសង្គ្រោះ ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់មកមន្ទីរពេទ្យ បានប្រគល់សាកសពជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។ សាកសពរបស់លោកយាយ Phinij ត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងមឈូស ហើយដាក់ក្នុងព្រះវិហាររយៈពេល ៣ ថ្ងៃដើម្បីបួងសួង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី២៣ មឈូសរបស់លោកយាយ Phinij ត្រូវបានគេយកទៅកន្លែងបូជាសព ដើម្បីរៀបចំបូជាសព។ មុននឹងយកសពទៅបូជា ប្តីរបស់លោកយាយដែលមានឈ្មោះ Thawin Sopajorn អាយុ ៧៣ឆ្នាំ បានធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីក្នុងស្រុក គឺជូតមុខប្រពន្ធរបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយដោយក្រណាត់សើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលលោកតា Thawin កំពុងជូតមុខប្រពន្ធរបស់គាត់ គាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីដែលមិនធម្មតា និងចម្លែក។ លោកតាបានកត់សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងដកដង្ហើម ហើយមួយសន្ទុះគាត់ឃើញលោកយាយបើកភ្នែក។ បន្តិចក្រោយមក លោកតាក៏បានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយនៅពេលបុគ្គលិកពេទ្យបានទៅដល់ពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ថា លោកយាយ Phinij នៅរស់នៅឡើយទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកយាយ Phinij ត្រូវបានគេនាំយកមកផ្ទះ ដោយដាក់នៅក្បែរម៉ាស៊ីនកំដៅ និងទឹកក្តៅមួយដបនៅលើទ្រូងរបស់គាត់ ដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហភាពរាងកាយ។ លោកតាបានបន្ថែមថា តាំងពីដំបូងមកគាត់សង្ស័យថាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយ ព្រោះរាងកាយរបស់លោកយាយ Phinij មិនរឹងទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតានិយាយថា “បន្ទាប់ពីនាងឈប់ដកដង្ហើម យើងបានដាក់សាកសពនាងនៅក្នុងមឈូស ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកណាស់ ដែលអវយវៈរបស់នាងមិនរឹង។ នៅពេលខ្ញុំលាងនាងរាងកាយរបស់នាងនៅតែទន់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកនៅពេលបុណ្យសពបានធ្វើឡើង ខ្ញុំជាមនុស្សចុងក្រោយដែលប៉ះរាងកាយរបស់នាង មុនពេលត្រូវបូជា ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលខ្ញុំដឹងថានាងនៅមានជីវិត។ ខ្ញុំបានឱបនាង ហើយបានហៅកូនៗ របស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គិតថាខ្ញុំស្រមើស្រម៉ៃ។ សំណាងដែរ ដែលកូនប្រសារខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យ ហើយបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចនាងបានបញ្ជាក់ថា ប្រពន្ធខ្ញុំនៅមានជីវិតនៅឡើយ ប៉ុន្តែជីពចររបស់នាងខ្សោយណាស់”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការរស់ឡើងវិញរបស់លោកយាយ Phinij នៅឯពិធីបុណ្យសព បានធ្វើឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដោយលោកយាយនៅមានដង្ហើម មានជីពចរ ប៉ុន្តែមិនឆ្លើយតប និងមិនអាចនិយាយបាន។ បច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសារ បានយកលោកយាយមកផ្ទះ ប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចរស់បានយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតា Thawin បានបន្ថែមទៀតថា “ស្ថានភាពសុខភាពប្រពន្ធខ្ញុំគឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ហើយយើងមិនគិតថានាងអាចធ្វើវាបានទេ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នាងនៅមានជីវិត ប្រសិនបើនាងត្រូវបានគេដុតចោលទាំងនៅមានជីវិត។ ខ្ញុំមានអំណរគុណដែលប្រពន្ធខ្ញុំនៅមានជីវិត ទោះបីវាមិនយូរក៏ដោយ ក៏យើងនឹងបន្តមើលថែនាងរហូតដល់នាងអស់ជីវិត”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply