យ ល់ស ប្ដិឲ្យទៅជី​ កកំ ណ ប់ ដល់ពេលទៅជីកស្រា ប់តែប្រទ ះដូចការយ ល់ស ប្ដិមែន មានអីល្បីដល់ប៉ូ​ លី សស្រា ប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាស់ៗខ្មែរយើងកាលពីដើម មកតែងតែមានជំ នឿយ៉ាងមុតមាំតៗគ្នាថា ការយល់សប្ដិដែលមានគេមកប្រាប់ពីអ្វីមួយ ពេលកំពុងគេងគឺ ជាសុបិននិមិត្ត ដែលទេវ តា ឬ ខ្មោ ច ព្រា យបិ សា ចចង់បង្ហាញប្រាប់យើងពីអ្វីមួយ អោយយើង បានដឹងមុន ហើយអោយមានលាភសំណាង ដោយប្រាប់ពីកន្លែងលាក់ទុកកំណ ប់។ ភាគច្រើនការយល់សុបិនបែបនេះ វាជារឿងស័ ក្ដិសិ ទ្ធិដែលនឹងកើតមានមែន។ ខេត្តក្រចេះ៖ បុរសម្នាក់យល់សប្តិយ៉ា ងច្បា ស់ដូចថ្ងៃរះ ថា មានគេមកពន្យល់ប្រាប់គាត់ថា ចូលអ្នកឯងទៅជីក យកវ ត្ថុ បុរា ណដែលកប់ក្រោមគល់ឈើមួយក្បែរផ្ទះទៅ។ ស្រាប់តែរូបគាត់ ទៅជីកតាមការពន្យល់សប្ដិរបស់គេ ក៏ប្រទះឃើញកប់ ក្រោមគល់ឈើមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ ពិតប្រាកដមែន ដូចអ្វីដែលគេប្រាប់មែន។ របស់ដែលជីកបាននោះ មានដូចជា ឃ្លោកស្ពាន់ ១ និងគីង្គគ់ ចំនួន ២ ដែលមានក្បាច់រចនាបែប ចិ ន ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅ វត្ថុទាំងនោះមិនមែន វាជាវ ត្ថុ បុរា ណនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជីកបាននោះ គាត់មានឈ្មោះថា ញិះ អឿន អាយុ ៥២ឆ្នាំ គាត់រស់នៅ ត្រពាំងត្រាំង ក្នុងភូមិ កសាង ឃុំ ចង្រ្កង់ ស្រុក ចិត្របុរី ខេត្ដ ក្រចេះ។ បន្ទាប់មក គាត់បានដើរប្រាប់អ្នកក្នុងភូមិ និងប៉ូលីសអាជ្ញាធរ ថារូបគាត់ផ្ទាល់ជាអ្នកជីកបាន វ ត្ថុបុរា ណដ៏មានត ម្លៃទាំងនោះដូចជា ឃ្លោក និង រូបគីង្គក់ទាំងនោះមែន។ គាត់ក៏បានយកដើរបង្ហាញ មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានរកឃើញវត្ថុទាំងនេះ ក្រោយពេលដែលខ្លួនដេកល ក់យល់ស ប្ដិថាគេអោយទៅជីកដី ក្បែរគល់ឈើក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ លុះខ្លួនក៏ទៅជីកតាម ស្រាប់តែប្រទះឃើញពិតមែន ដែលមាន ឃ្លោកស្ពាន់ និងគីង្គគ់ពណ៏របស់វាដូចស្ពាន់ ចំនួន២ ជាមួយនឹងការអះអាងរបស់ បុរសខាងលើនេះ ពីការប្រទះវ ត្ថុបុរា ណចិននេះអ្នកស្រុកភូមិ នៅទីនោះ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដី ស្រុក ចិត្របុរី ហាក់បីដូចជា គ្មានការចាប់អារម្មណ៏ទៅលើរឿងនេះទេ ដោយពួកគាត់បានចាប់ទុករឿងទាំងអស់នឹង គឺជារឿងបោ កប្រា ស់ របស់បុរសនោះតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះវត្ថុទាំងនោះមិនមែនជារបស់បុរា ណពិតនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ដ្រីនរគបាល ប៉ុស្ដិ៍ គាត់បានប្រាប់អោយដឹងថា ប្រហែលជាបុរសរូបនោះផងដែរ ត្រូវចា ញ់បោ កគេ រឿងទិ ញវត្ថុខាងលើថាជា របស់បុរា ណ ទើបខំបង្កើតរឿងដើម្បីថាវត្ថុខាងលើពិតជារបស់បុរា ណចិន។ ម្យ៉ាងវិញមួយទៀត បុរសនោះអាចនឹងទិ ញវត្ថុទាំងនោះមកពីណា ក្នុងរូបភាពថា បានរកឃើញវ ត្ថុបុរា ណចិន ដើម្បីល ក់ក្នុងត ម្លៃថ្លៃ ព្រោះជិតចូលដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ។ បន្ទាប់ពីមានការលិចលឺតៗគ្នានោះមកខាងមន្ទីរក៏បានចុះមកពិនិត្យមើល វត្ថុទាំងបីនោះ ហើយក៏បានវាយត ម្លៃថា វាមិនមែន ជារបស់បុរា ណ ដូចតាមការលើកឡើងទេ ដោយខាងមន្ទីរសំអាងលើហេតុផល មួយចំនួន ដែលមានដូចជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់នោះវានៅថ្មី ហើយថែមទាំងមានពណ៏រលោង ព្រមទាំងរណ្ដៅដែលជីកឃើញវត្ថុទាំងនោះ គឺទើបកកាយថ្មីនូវឡើយ។ បើសិនជារបស់នោះ ពិតជាវ ត្ថុបុរា ណបន្សល់ទុកមែននោះ ខាងមន្ទីរប្រាកដជាទិ ញក្នុងត ម្លៃដែលល្អមួយ សម្រាប់យកមករក្សាទុកជាក់ជាមិនខាន។​ ងាកមកមើលលើគេហទំព័រឈ្មោះថា aliexpress ដែលជាគេហទំព័ររបស់ចិនបានដាក់ល ក់របស់ទាំងនោះ ក្នុងគេហទំព័របស់ខ្លួន ដោយមានដូចជា រូប ឃ្លោកស្ពាន់ ល ក់ក្នុងត ម្លៃ ១៩៨ដុ ល្លាអាមេរិក ឯរូបគីង្គក់ ស្ពាន់ ល ក់ក្នុងត ម្លៃតែ ៤៧ដុ ល្លាតែប៉ុណ្ណោះ គឺវាពិតជាដូចទៅនឹង រូបស្ពាន់ដែល បុរសខាងលើ អះអាងថាខ្លួនជីកបានមែន។

Leave a Reply