ទីបំផុត! ស្គាល់មុខមាត់ពិតជនប ង្កហេ តុដែលធ្វើអោយនារីស្រស់ស្អាតរ ងរ បួ សនោះហើយគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថា កាលពីយប់មិញនេះបានមានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបង្កឡើងដោយម្ចាស់រថយន្តពីរគ្រឿងដែលបានបើកបរលើផ្លូវតែមួយប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរថយន្តពីរគ្រឿងនោះមាន១ បានបើកបំពានភ្លើងស្តុប ធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបានសុីផ្លេដាក់ភ្លាមនោះបានធ្វើឲ្យខាងរថយន្តដែលបំពានភ្លើងស្តុបនោះខឹ.ងខ្លាំងក៏បានជិះឡានប្រដេ.ញនឹងកាក់ឡានដែលសុីផ្លេដាក់ខ្លួនឲ្យឈប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ្វេសប៊ុក Bee Yinna បានបង្ហោះនា ថា៖ជិះតាមផ្លូវ វាជិះខុសស្តុបហេីយខ្ញុំសាផេ្លខឹ.ងខ្ញុំ ខលphone ហៅគ្នាប្រុ.សៗព្រួ.តគ្នាវា.យខ្ញុំ សូមចែករំ លែកវិឌីអូនេះផង ក្នុងនោះផងដែលតាមរយះវីដេអូមួយនេះមានការស៊ែរចែកចាយជាច្រើន លើសពីនេះទៅទៀត យោងតាមខំមិន បានទម្លាយProfile ខាងស្រីនោះផងដែរ ព្រមទំាងសាច់ញាតិនា រី.រ.ង.គ្រោះ.បា.នទម្លា.យគណីយ្យ អ្នកដែលប.ង្ករឿងយប់នមិញអោយចូលខ្លួ.មម.កដោះស្រា.យផងដែរ៕ប្រភព៖we-kh

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply