កុំប្រហែសអោយសោះ!! គណនីហ្វេសប៊ុកមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ដោយមិនហ៊ានទៅណាទេ តែបែរជាមកឆ្លងតាមរយៈ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការនឹករឭក តែងកើតមានជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនេះ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែបានដឹងថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូ.វីដ១៩ មិនមានជាពេលជួបជុំ សប្បាយនោះទេ ព្រោះសប្បាយតែ១ភ្លែត តែអាចនាំទុក្ខដល់អ្នក និងក្រុមគ្រួសារ ហើយប្រសិនជាមិនបានទប់ស្កាត់នោះទេ នឹងឈានទៅដល់ការបា ត់ប ង ជីវិ ត ទៀតផង។ តួយ៉ាង មានករណីមួយដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះ ដែលបងប្អូនមកលេង ហើយបាននាំយកជំងឺកូ.វីដ១៩ មកចម្លងដោយមិនដឹងខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ដែលបង្ហោះដោយគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ Morokat Nhem បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា មិត្តភក្តិរបស់បងស្រីគាត់មានវិជ្ជមានកូ.វីដ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតែបងប្អូនគាត់មកសួរសុខទុក្ខ និងបាននាំយកមេរោគនេះមកចម្លង។ នេះជាលទ្ធផលនៃការធ្វេសប្រហែស ក្នុងការដើរប្រសេចប្រសាចសួរសុខទុក្ខគ្នា ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ ប្រសិនអ្នកស្រលាញ់បងប្អូន ក្រុមគ្រួសារ អ្នកគួរតែប្រើវិធីទំនាក់ទំនងតាមអនឡាញ ចៀសវាងការជួប ប៉ះពាល់ដោយយផ្ទាល់ ព្រោះការធ្វើបែបនេះ មិនខុសអីពីនាំយកជំងឺមកឲ្យមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់នោះទេ៕

Leave a Reply