ស្អាតម៉្យាងម្នាក់ ពេល ហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន និង មាន សូនីតា ថតរូបជាមួយគ្នាលើកទី១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញតារាស្រីពីរដួងបានបង្ហាញសម្រស់រួមគ្នាបែបនេះ ហើយក្នុងនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថា ថតជាមួយគ្នាបែបនេះទើបដឹងថាស្រីស្អាតទាំងពីរពិតជាស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ មើលទៅគួរឱ្យស្រឡាញ់ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីរួមការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំ តែគេកម្រឃើញស្រីស្អាត ហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន ថតរូបរួមគ្នាជាមួយស្រីស្អាត មាន សូនីតា ឡើយ កម្រណាស់ដែលអ្នកទាំងពីរបង្អួតសម្រស់ជាមួយគ្នាបែបនេះ ហើយក៏មានការលើកឡើងថាតារារូបនេះសម្រស់ប្រដំប្រសងគ្នា ជាពិសេសចុងក្រោយនេះពួកគេកាន់តែហ៊ានបង្ហាញភាពសិចស៊ីខណៈវ័យក៏កាន់តែកើនទៅមុខ ។ បើក្រឡេកមកមើលជីវិតស្នេហាពួកគេទាំងពីរលាក់បាំងជិតឈឹងដូចគ្នាតែម្តង ។ មានការទន្ទឹងចង់ឃើញថាតើ ពេលណាស្រីស្អាតពីរដួងនេះនឹងបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍ដូចមិត្តភក្តិដទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងក្រោយនេះគេសម្គាល់ឃើញថា ហ៊ិន ច័ន្ទនីរត្ន័ កាន់តែមានការងារច្រើន ទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និង កម្មវិធីនានា មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏មានមុខរបរបន្ថែមផងដែរ ។ ដោយឡែគ មាន សូនីតា ក៏មិនអន់ប៉ុន្មានឡើយ បើទោះមិនមានសកម្មភាពសិល្បៈ តែស្រីស្អាតរូបនេះតែងបង្អួតរូបភាពសិចស៊ីស្រស់ស្អាតជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្តាញសង្គម ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply