នៅពេលនេះ អ្នកស្រី ដេតម៉ាលីណា បានធ្វេីការចេញមុខបកស្រាយនៅជុំវិញរឿងសារសម្លេងដែលបានបែកធ្លាយនោះហេីយដោយបាននិយាយទាំងអួលដេីមករដោយបែបនេះថា…!

នៅជុំវិញរឿងរ៉ាវក្រោយការបែកធ្លាយនៅសារសម្លេងអតីតភរិយាលោកបងឌួងឆាយនឹងឪពុករបស់លោកបងឌួងឆាយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានដឹងហេីយថាមានរឿងរ៉ាវកេីតឡេីងយ៉ាងមុិចកាលកន្លងមកនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្មីៗនេះ ភរិយាលោក ឧកញ់ា ឌួង ងៀប ធ្វើសន្និសិទ្ធ កាសែតទាមទាររកយុទ្ធត្តិធម៌ វិញខណះស្វាមីខ្លួនទាមទារ លែ ងលះ ដោយលោកស្រីចោ ទថាគាត់មានស្រីកំណាន់នោះយ៉ាងណាមិញលោក ស្រី បានខ្លះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងអតីតកូនប្រសារ យ៉ាងណាមិញ វីដេអូសារសម្លេងយ៉ាងច្បាស់ៗរបស់អ្នកនាងដេត ម៉ាលីណា និយាយទូរស័ព្ទជិត ២ នាទី ជាមួយបុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ និយាយពាក់ព័ន្ធរឿងអតីតឪពុកក្មេក នៅថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះផងដែរ តាមរយៈសារគណនីមួយ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានសរសេររៀបរាប់ពីភាពស្អាតស្ងំរបស់ខ្លួន និងគំ រាមប្តឹងអ្នកលាបពណ៌ចំពោះរឿងនេះ ដែលមានខ្លឹមសារទាមង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រុងថា៖ «ខ្ញុំនិងប្តឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការលាបពណ៌ខ្ញុំ ជាមួយនិងប៉ា មិនឲ្យគេចោ ទទេ ហើយសម្រាប់សំឡេងខ្ញុំជាមួយបង វ៉ាន់ គឺខ្ញុំនឹងប្តឹង ហើយបកស្រាយថា រឿងប៉ានិងខ្ញុំ និយាយពីប៉ា គឺខ្ញុំដឹងអត់ច្បាស់ទេ គ្រាន់តែឮតៗគ្នាពីគេប្រាប់ទេ មិនមែនការពិតច្បាស់លាស់ អុីចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្ញុំមិនដែលមានបំណងនិយាយអាក្រក់ និងបំផ្លាញប៉ាទេ មានតែការអាណិតគេលាបពណ៌ប៉ា»៕

Leave a Reply