ពិតជាលេងភ័យហេីយបងប្អូនយេីងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះក្រ.សួ.ង.សុ.ខា.ភិ.បា.លបានប្រកាស់ថាមានអ្នកឆ្លងច្រេីនខ្លាំងរហូតដល់៤៦០នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានជាសះស្បេីយគឺមានចំនួនរហូតដល់៨២៤នាក់ឯណោះនឹងបានដំណឹងថាស្ថិតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសយេីងនឹងអាចលុបបំបាត់មិនអោយមាន.ជំ.ងឺ.នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតនោះទេ

ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩នៅពេលនេះបានអោយដឹងថាមានការឆ្លងច្រេីនខ្លាំងមែនទែនខណះពេលដែលកំពុងតែតទល់នឹងគ្រូពេទ្យរបស់យេីងដែលកំពុងតែស្វិតស្វាញនៅក្នុងការព្យាបាលនឹងខិតខំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រចាថ្ងៃ។បានអោយដឹងថាទោះបិពេលនេះមានការឆ្លងច្រេីនក្តីមែនពិតតែសន្ទុះនៅក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នានេះសង្កេតអោយឃេីញថាយេីងបានទទួលដំណឹងល្អជាច្រេីននៅក្នុងការផ្តល់អោយប្រជាជនយេីងដេីម្បី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយមានទំនុកចិត្តនក្នុងការជឿជាក់ទៅលេីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាត់ចែងកន្លងមកនេះ។ស្របពេលនេះដែក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែអំពាវនាវដល់បងប្អូនយេីងគ្រប់គ្នាអោយមានការប្រុងប្រយ្ន័តនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅយុទ្ធសាស្រ្ត៣កុំ៣ការពារជាចនិច្ចដេីម្បីជាវិធីចម្បងនៅក្នុងការការពារជាប្រយោលនៃការឆ្លងដែលយេីងមិនបានដឹងទុកមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៤៦០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៨២៤ នាក់ជាសះស្បើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៤,១៥៧ នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១៦,៥២៤ នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៦៥នាក់៕

Leave a Reply