នៅពេលនេះដឹងមូលហេតុហេីយហេតុអ្វីបានជាលោក ឧកញ៉ាលាន អាព្រីលគីនីនឈ្លោះគ្នាឡេីងបែកផ្សែងជាមួយម្ចាស់រថយន្តនោះដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះសោះ

មហាជណជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្តាញសង្គមរហូតប្រើពាក្យអសុរស ដាក់គ្នាទៀតនោះ យ៉ាងណាមិញ បើយោងតាមពាក្យម្ដីរបស់បុរសម្នាក់ទៀតនោះ បានឲ្យដឹងថា នេះកើតឡើងដោយសារ ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន​ បិទផ្លូវ ។ក្រោយពីមានការចុះផ្សាយករណីខាងលើ ឧកញ៉ា លាន អាហ្វ្រីលគីនីន ក៏បានចេញមុខមកស្រាយបំភ្លឺអំ ពីដើមចមនៃជ ម្លោះ យ៉ាងដូច្នេះថា បុគ្គលដែលថតវីដេអូ និង អះអាងជាប្រជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋរូបនោះ គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន និង ជាអ្នកមេការក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងហើយមូលហេតុដែលលោកបិ ទផ្លូវមិនឱ្យមានការចេញចូលនោះ ក៏ព្រោះឡានដឹកដីធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលរូបនោះ បានបើកបរបង្កឱ្យខូ ចខាតផ្លូវជាទ ម្ងន់ ។អតីតពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះ បានសរសេរនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកយ៉ាងដូច្នេះថា ” «ចុះបើប៉ះអ្នកទន់ខ្សោយវិញមិនជាន់គេយ៉ាណាទេ ព្រះជាម្ចាស់ អាងមានគ្នាច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើបាបអូន អាងអូនស្លូត ។ ជាអ្នកសារព័ត៌មាន ហើយជាមេការក្រុមហ៊ុនក្រៅទៀត មិនខុសទេ ជាអ្នកសារព័ត៌មាន ព្យាយាមកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនដែរខ្លួនកំពុងបម្រើការ ហើយស្រែកតាំងខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋតែធាតុពិតគឺជាមេការក្រុមហ៊ុនស៊ីឈ្នួ ល ហើយយកអំណា ចសារព័ត៌មានមកគំរា មគេ ។ នេះខ្ញុំផង ចុះទម្រាំអ្នករកស៊ីតូចតាចទៀតលោកមិនជាន់គេហើយ ? នៅមានភស្តុតាងជាច្រើនទៀត ! ខ្ញុំឱ្យក្រុមហ៊ុនដែរលោកកាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅខាងក្រោយមកធ្វើរផ្លូវឱ្យគេនែក លោកបៀមឈា មព្រោះគេវិញ រូបភាពផ្លូវខ្ទេ ចឡានខ្ញុំបើកស្ទើមិនបានចុះទម្រាំប្រជាពលរដ្ឋ ទៀត (លោកជាមេការក្រុមហ៊ុនសោះ) ហើយថាខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋ លោក ព្រាប សរ» Itnet tv ស្អីទេ (ខូ ចឈ្មោះដល់អ្នកសារព័ត៌មានគេល្អៗអស់ហើយ លោក ព្រាប សរ អើយ ) Office ខ្ញុំ នៅទីនោះ ហើយឡានធំៗបើកចូលខ្ទេចផ្លូវ ខ្ញុំទេអ្នកត្រូវឈឺចា ប់ ម៉េចទៅជាលោកវិញ?» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply