ពិតជាអាណិតលោកបង ឌួងឆាយខ្លាំងមែនទែន បានត្រឹមតែសូមអង្វរអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអោយជួយមេីលថែរកូនផងដែលសម្តីដែឡនិយាយសឹងតែធ្វេីអោយមហាជនជាច្រេីនប្រាកដជាយលអារម្មណ៏មួយនេះថាពេលបែកគ្រួសារមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា

ព្យុះភ្លៀងជាច្រេីនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងអតីតឧកញ៉ាម្នាក់គឺលោកឌួងឆាយដែលបានរងទុក្ខឥតឧបម៉ារនៅក្នុងការបាត់បង់គ្រួសារនឹងសុភមង្គលដែលខំសាងជាយូរណាស់មកហេីយ។នៅពេលនេះសូម្បិតែកូនក៏មិនអាចនឹងជួបបានដែរដោយសារតែសមត្ថភាពនឹងរឿងរ៉ាវកន្លងមកនេះបានធ្វេីអោយលោកមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងមិនគួរណាបណ្តោយរឿងអោយទៅជាបែបនេះសោះ។ស្ថិតនៅក្នុងពែលនេះលោកក៏បានធ្វេីការលាចាកសិក្ខាបទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងបានបន្តជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងសង្គមជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា។ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានធ្វេីការលេីកដៃនឹងស្នេីរសូមទៅដល់ភរិយារបស់លោកដែលបានបែកគ្នានោះសូមមានទំនួលខុសត្រូវទៅលេីកូនផងព្រោះកូននៅតូចៗណាស់។មនុស្សយេីងម្នាក់ៗមិនដែឡមានអ្វីដែរសមប្រកបនោះទេរស់នៅទោះបីមានប៉ុណ្ណាក៏គង់តែនៅខ្វះអ្វីម្យា៉ងនៅក្នុងជីវិតដូជជាលោកបងឌួងឆាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយសង្គមរាប់មិនអស់មានកិត្តិយសមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តមការហូបចុកក៏ធូរធារនឹងមានអ្វីជាច្រេីនទៀតគ្រប់បែបយ៉ាងតែនៅឡេីងសុភមង្គលដែលធ្វេីអោយលោកមានការឈឺចាប់នឹងមិនអាចនឹងស្តារឡេីងវិញបាននោះទេ។ក្នុងរឿងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីមានការលាចាកសិក្ខាបទរួចរាល់មកបានអោយដឹងថាលោកបានធ្វេីការបង្ហោះសារមួយដ៏សែនក្រៀមក្រំទៅកាន់អតីតភរិយារបស់លោកដោយបែបនេះថា៖​ពុកសូមទោសណាកូនៗដែលពុកគ្មានសម្ថភាពមើលថែគ្រួសារអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានល្អ។ បង្កើតកូនៗមករងទុកដោយសារពុក។ ពុកពិតជានឹកកូនៗណាស់ជាង 2 ខែនេះមិនបានជួប និងគ្មានសម្ថភាពក្នុងការជួបឱបថើបកូនៗ។ ពុកសង្ឃឹមថានឹងបានជួបកូនៗឆាប់ៗនេះ ពួកយើងជាអ្នកបង្កើតគេមក មិនមែនគេចង់មកកើតជាមួយយើងនោះទេ។ ដូច្នេះសូមអោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនៗផង ខ្ញុំសូមអង្វរ។ អ្នកដែលពិបាករងគ្រោះបំផុតគឺកូនៗ។ អានិតជាគេគឺកូនប្រុសច្បងគ្នាឈឺមើលមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាន់ឃើញច្បាស់ និងកូនស្រីពៅទើមជាង 1 ខួបមិនទាន់ដឹងអីហើយគ្រួសារត្រូវជួបរឿងបែបនេះ។ ជីវិតខ្ញុំបានជួបព្រុះភ្លៀងខ្លាំងៗជាច្រើនដង ដែលមនុស្សទូទៅមិនដែលសូម្បីតែលឺដល់ អនិច្ចាខ្លួនឯង#សូមទោ សនៅរាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំទទួលខុសទាំងអស់

Leave a Reply