ចេះតែឆ្ងល់ថាជាសម្លេងអ្វីស្រែកខ្លាំងៗ!! បុរសម្នាក់មិនអស់ចិត្តចេញទៅមើលទើបភ្ញាក់ខ្លួនដោយសារតែវាជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិន៖ បុរសម្នាក់រស់នៅតាមមាត់ព្រែក ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ស្រាប់តែលឺសម្លេងស្រែកខ្លាំងៗចេញពីមាត់ព្រែកដែលគាត់បានរស់នៅ ទើបគាត់ទ្រាំមិនបើកទ្វាចេញមក ប៉ុន្មានគ្មានពីណាអាចនឹកស្មានថា គាត់បានប្រទះឃើញសត្វត្រីដែលមានរៀងដូចកង្កែបទាល់តែសោះ ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៀតនោះគឺថា វាចេះស្រែកដូចកង្កែបអញ្ចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមប្រភពបានបន្តថាសត្វត្រីមួយក្បាលនេះជាត្រីដ៏កម្របំផុត និងស្ទើរតែពុំធ្លាប់បានឃើញ ព្រោះត្រីបែបនេះវាទាមទារនូវអាកាសធាតុល្អ ទើបអាចរស់នៅបាន។ ហើយចុងក្រោយអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃគាត់សូមសត្វត្រីមួយក្បាលនេះ ដើម្បីយកទៅអភិរក្សបន្ត នឹងហាមមិនអោយបរិភោគជាដាច់ខាន ព្រោះបច្ចុប្បន្នវាជិតផុតពូជទៅហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply