បានអោយដឹងថានៅថ្ងៃនេះក្រ.សួ.ង.បានធ្វេីការអបអរសាទរនៅការជាសះស្បេីយដ៏លេីសលុពដែលមានចំនួនរហូតដល់៧៤៥នាក់នឹងមានអ្នកឆ្លងថ្មីត្រឹមតែ…!

ដំណឹងអាក្រក់ជាច្រេីនដែលយេីងបានទទួលកន្លងមកនេះគឺថាមនុស្សម្នាជាច្រេីនបានឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ១៩ដែលស្ថិតិនៅក្នុងការឆ្លងមានច្រេីនឡេីងៗខ្លាំងមែនទែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វេីអោយប្រជាជនយេីងមានការភ័យខ្លាចនឹងមិនហ៊ានចេញទៅណាឡេីយ។រហូតមានការបិទខ្ទប់នៅគ្រប់តំបន់នឹងបានបែកចែកនៅតំបន់ក្រហមនឹងតំបន់ជាច្រេីនទៀតដែលមានការឆ្លងតិចឬច្រេីនទៅលេីស្ថិតតិដែលក្រសួងបានធ្វេីការស្រង់ពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយតំបន់ទៅមួយតំបន់។រយះពេលជិត៤ខែហេីយដែលយេីងទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវល្អជានិច្ចតែសម្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានអោយដឹងថាត្បិតថាមានអ្នកឆ្លងច្រេីនខ្លាំងតែក៏មានវត្តមានអ្នកជាសះស្បេីយច្រេីនខ្លាំងមែនទែនដែរដែលជាទិន្ន័យដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អេីលខ្លាំងមែនទែនដែលសឹងតែមិនជឿនោះទេ។ស្ថិតនៅក្នពេលនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់អោយមានការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅយុទ្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាស្ត្រ៣កុំ៣ការពារជាចនិច្ចដេីម្បីថែរក្សាការពារសុវត្ថិភាពយេីងទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤១៥នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៧៤៥នាក់ជាសះស្បើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៣,៦៩៧នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៥,៧០០នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៦៤នាក់៕

Leave a Reply