ពិតជារំភេីបខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះ…! អ្នកស្រីទ្រីដាណាបានអោយក្រុមការងារយកថវិការទៅអោយ លោកសែម សង្វាតចំនួន២០០០$ ហេីយដេីម្បីជួយសម្រាលជីវភាពនឹង.ជំ.ងឺ.របស់លោក…! (មានវីដេអូ)

ដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូន និង ប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ហើយថា អតីតតារាចម្រៀងប្រុស នៃក្រុម EV គឺលោក សែម សង្វាត នេះ។ ខណៈពេលនេះ លោកកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏រូបលោកហើយនិងកូនៗមិនអស់សង្ឃឹមឡើយ ដោយនៅប្រឹងប្រែងលក់ផលិតផលតាមអនឡាញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានចិត្តអាណិតអាសូរជាពន់ពេក និង ពេញចិត្តការតស៊ូរបស់លោក សែម សង្វាត ខំប្រឹងរកស៊ី ទាំងខ្លួនកំពុងឈឺនោះលោកស្រី ទ្រី ដាណា សម្រេច នឹង ធ្វើរឿងមួយនេះជូនហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា៖ “ឃើញឡាយលក់ផ្លែឈើ មើលទៅស្រដៀងមុខ តាមពិតលោក សែម សង្វាត ល្បីបទយុវវ័យកាល ២០ឆ្នាំមុន ស្រលាញ់ ចូលចិត្តអ្នកតស៊ូចឹង ធ្លាប់ឃើញព័ត៍មានថាគាត់ឈឺរហូត ហើយអត់បានបន្តក្នុងសិល្បៈ ក៏មិនដឹងគាត់ទៅណា ចាប់ពីឈប់ពីសិល្បៈហ្នឹងមក។ អ្នកចូលចិត្តស្ដាប់បទយុវវ័យ ស្គាល់ហើយ ក្រុម EV Band កាល ២០ឆ្នាំមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏សរសើរគាត់ ខិតខំរកស៊ី យកលុយដែលគេជួយ ទៅបង្កើតមុខរបរ មិនផ្ដេកផ្ដួលលើជំនួយ។ ឃើញបងប្អូនអ្នកសិល្បៈ និងអ្នករួមក្រុម ធ្លាប់ជួយគាត់ច្រើនកាលគាត់ឈឺ។ នាងខ្ញុំ នឹងផ្ដល់ដើមទុនបន្ថែម សម្រាប់អ្នកតស៊ូបែនេះ”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅទីបំផុត នៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះវីដេអូមួយពីសកម្មភាពក្រុមការងារលោកស្រី បានយកថវិកាជាច្រើន ទៅជូន លោក សែម សង្វាត ដល់ផ្ទះហើយ។

ហើយនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយពីសកម្មភាពក្រុមការងារអ្នកស្រី បាននាំយកថវិការ ទៅជូនលោក សែម សង្វាត ដល់ផ្ទះហើយ។

ក្នុងនោះដែរ អ្នកស្រីទ្រី ដាណា បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា៖ “សួរនាំដឹងរឿងពិត រឹតតែអាណិត ជីវិតលោក សែម សង្វាត ជួយគាត់ 2000$ ធ្វើដើមទុន ពង្រីកមុខរបរ”៕

ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។

Leave a Reply