អ្នកស្រីទ្រីដាណាទប់ចិត្តមិនជាប់សោះដោយឃេីញបរវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យេីងធ្វេីបានល្អដល់ថ្នាក់នេះក៏បានទម្លាយអារម្មណ៏ខ្លួនឯងដោយបែបនេះថា…!(មានវីដេអូ)

សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទៅ2000$ ឯណោះ ដើម្បី បោះឆ្នោតជូន បវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា រ៉េត សារីតា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាយប់ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ចែដាណា បានទំលាយអារម្មណ៍ពិតមួយចំពោះ បវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា រ៉េត សារីតា បែបនេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“សុំនិយាយតិចដែរថ្ងៃនេះ រឿងបវរកញ្ញាតំណាងជាតិយើង រ៉េត សារីតា ទៅប្រកួតនៅអាមេរិក ខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះដែរ ទោះមិនបានចំណាត់ថ្នាក់ Top21 តែខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្ញុំរំភើបចិត្ត ដែលគាត់មានជំនឿចិត្ត ខំប្រឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អ ទឹកមុខគាត់ញញឹម លាយភាពរឹងមាំ ជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើង គាត់និយាយបានល្អ មានទំនុកចិត្ត។ យ៉ាងហោចណាស់ យើងបានបង្ហាញទង់ជាតិ សំលៀកបំពាក់យើង វប្បធម៌យើង ទៅមនុស្សរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលកាន់តែរំភើបចិត្ត គឺឃើញប្រជាជនខ្មែរយើង យុវជនខ្មែរយើង គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ជាកម្លាំងចិត្ត ជួយ share ជួយ like គ្រប់កន្លែង និងចំណាយលុយ Vote ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាកម្លាំងចិត្ត ភាពកក់ក្ដៅ ហើយក៏ជាថាមពលដល់អ្នកក្រោយៗទៀត ឱ្យកាន់តែខំប្រឹង ហើយនាងខ្ញុំក៏រង់ចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដូចគ្នា។ យើងត្រូវរួមគ្នាគាំទ្រ ទើបវប្បធម៍ដ៏ល្អរបស់យើង ផ្សាយគ្រប់ទិសទី”។

ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply