ឪពុកបានត្រឹមសម្តែងមុខដ៏ក្រៀមក្រំក្រោយកូនស្រីអាយុ១៧ឆ្នាំរត់ចេញពីផ្ទះដែលបានត្រឹមបន្សល់ទុកនៅសំបុត្រមួយច្បាប់នឹងសម្តីត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ាត់ចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកផងលោអាចកូនគាត់បានឃេីញ

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឪពុកកំសត់ម្នាក់ មុខរបរជាអ្នករត់កង់បីឥណ្ឌា ដៃកាន់ទូរស័ព្ទបង្ហាញរូបថតកូនស្រីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ ជាមួយសំបុត្រចុងក្រោយដែលកូនស្រីបន្សល់ទុកអោយ ដោយគ្មានអាល័យសោះ។ បើតាមការសំភាសន៍របស់ម្ចាស់គណនីហ្វេសបុក Thim Pav ជាមួយឪពុកដែលកូនស្រីបានបាត់ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទុកតែសំបុត្រមួយច្បាប់ រៀបរាប់អំពីការចង់ចេញពីផ្ទះទៅរកអនាគត ហើយមុនពេលបាត់នេះគឺកូនស្រីគាត់ថា ចង់ទៅកូរ៉េ ចង់ចូលសិល្បះនៅកូរ៉េ រៀនរាំ រៀនច្រៀង តែឪពុកមិនចាប់អារម្មណ៍ ស្រាប់តែនៅព្រឹកនេះបាត់ខ្លួន ហើយពេលឃើញសំបុត្រទៀត ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យណាស់ ខ្លាចកូនស្រីចាញ់បោកគេ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនៅក្នងុសំបុត្ររបស់ក្មេងស្រីនោះបានសរសេរលាយលក្ខអក្សរដោយបែបនេះថា៖

ពុកម៉ែកូនសូមទោសដែលចាកចេញពីពុកម៉ែនឹងប្អូនៗព្រោះដល់ពេលដែលកូនត្រូវទៅហេីយដេីម្បីស្វែងរកគោលដៅនឹងភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសូមពុកកុំដេីររកខ្ញុំអីពុកមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំធំហេីយខ្ញុំចេះមេីលថែរខ្លួនឯងហេីយខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកតែខ្ញុំនឹងតស៊ូរដេីម្បិភាពជោគជ័យខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាមនុស្សបរាជ័យព្រោះតែខ្លាចការលំបាកនោះទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករស់នៅជាមួយពុកម៉ែវិញនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យសូម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកម៉ែមេីលថែរខ្លួនអោយបានល្អកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីវាពិបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការដេីរផ្សងព្រេងម្នាក់ឯងតែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគេពិបាកជាងនឹងទៅទៀតព្រោះតែភាពតស៊ូរទេីបគេទទួលបានភាពជោគជ័យបេីខ្ញុំជោគជ័យគ្រួសារយេីងលែងក្រលែងមានអ្នកមេីលងាយទៀតហេីយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានមហច្ចិតាខ្ពស់នឹងឹស្រម៉ៃខ្ពស់ពិតមែនតែការរស៊ូរក៏មានខ្ពស់ដូចគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែនឹងយល់ពីខ្ញុំហេីយខ្ញុំមិនងាយងាប់ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាយនោះទេទោះបីវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំស្រលាញ់ពុកនឹងម៉ែប្អូនៗខ្លាងណាស់ខ្ញុំមិនចង់បែកពីពុកម៉ែទេកូនសូមទោសកូនលាហេីយមេីលថែរខ្លួនអោយបានល្អថ្ងៃណាមួយពួកយេីងនឹងបានរស់នៅជួបជុំគ្នាវិញ។

ខ្ញុំ សុភី

Leave a Reply