បរវរកញ្ញាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានទៅប្រកួតនៅ កម្មវិធី MU កាលកន្លងមកនេះឥឡូវត្រូវបាន.យោ ធា.ប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រកាសថានឹង…!

មហាជនបានជ្រាបរួចមកហើយថា មីយ៉ាន់ម៉ា ពេលនេះកំពុងតែជួបនូវវិ.ប.ត្តិ.នយោបាយយ៉ាងធ្ង.ន់.ធ្ងរ គឺចា.ប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រ.ហារ.យោធា កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១ មកម៉្លេះ ។ ដោយក្នុងនោះគេឃើញថា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកងទ័ព.យោ.ធាបាន ធ្វើបាបប្រជាជនរបស់ខ្លួនយ៉ាង.ព្រៃ.ផ្សៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក គេក៏ឃើញមានសកម្មជនជាច្រើនត្រូវបានឃាត់ និង ឃុំខ្លួន ខណៈដែលពួកគេបានចេញតវ៉ាប្រ.ឆាំ.ង និង ពួកយោធា ។ យ៉ាងណាមិញ បើនិយាយពីតារាអ្នកសិល្បៈឯណោះវិញ ម្នាក់ខំប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្នើឱ្យពិភពលោកដឹងឮពីប្រទេសរបស់ពួកគេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួយ៉ាងដូចករណីបវរកញ្ញា មីយ៉ាន់ម៉ា ២០២០ នាង Thuzar Wintlwin ខណៈដែលបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិនាង បានលើកស្លាកថា Pray For Myanmar នេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថានាងបារម្ភពីប្រទេស ហើយចង់ស្នើឱ្យអន្តរជាតិជួយទៅកាន់ប្រទេសនាង ខណៈដែលកងទ័ព.យោ.ធា.ធ្វើបា.បប្រជាជនរបស់នាង ។ ជុំវិញការបង្ហាញនេះ ពិតធ្វើឱ្យមហាជនរំភើបចិត្តណាស់ ព្រោះនាងជានារីក្លា.ហា.នម្នាក់ដែលលះប.ង់ដើម្បីជាតិ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក បន្ទាប់ពីបង្ហាញឈុតនោះមក នាងក៏ទទួលបានជ័យលាភី ជាប់ជាឈុតល្អដាច់គេ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បន្ទាប់ពីប្រកួតចប់ ពេលនេះស្រាប់តែ​ឮដំណឹងថា កងទ័.ព.យោ.ធា.កំពុងតែចេញដី.ការ.ចា.ប់.ខ្លួននាង ព្រោះនាងបានស្នើឱ្យអន្តរជាតិជួយដល់វិ.ប.ត្តិ.ន.យោបាយភូមា ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋប្រ.ហារ.យោ.ធា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយពេលនេះដែរ នាង និង អ្នកគាំទ្រ មីយ៉ាន់ម៉ា ពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ ព្រោះបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះទៅមិនដឹងថានាងទៅណាបន្ត ដោយហេតុថាកាលណានាងចូលទៅមីយ៉ាន់ម៉ា

ទឹកដីកំណើតនាង នោះច្បាស់ជាត្រូវាបានទ័.ព.យោ.ធា.ចា.ប់ជាមិនខាន ព្រោះថា គេដឹងរួចជាស្រេចហើយថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃនាងចេញទៅ Florida គឺនាងត្រូវប្រឈ.ម.បា.ត់ទៅហើយ ។ ដំណឹងនេះពិតធ្វើឱ្យមហាជនក្ដុកក្ដួលយ៉ាងខ្លាំង គឺមានតែបួង.សួ.ងនាងឱ្យមានសុ.វត្ថិ.ភា.ព.តែប៉ុណ្ណោះ ៕

Leave a Reply