ក្រោយមានការសាកសួរនៅពេលនេះដឹងការពិតហេីយថានៅក្រោយរឿងរបស់ លោក ឃន ឈុនដារ៉ាគឺលោកបានជួលមនុស្ស០២នាក់អោយមកធ្វេីរឿងនឹងមែនតែលោកបានបកស្រាយដោយបែបនេះថា

មហាជនបានកំពុងចាប់អារម្មណ៌ជាខ្លំាង រឿងរ៉ាវ កក្រើកបណញតាញសង្គ មហ្វេសប៊ុក តាមសេចក្ដីថ្លែងការរបស់សាលាដំបូងរាជធាននីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអ ង្កេតរយៈពេល ៤ ថ្ងៃទៅលើករណី លោក ឃន ឈុនដារ៉ា ដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកឧកញ៉ា ហេង សៀ ក្រោយបែ កធ្លាយថាលោក និងភរិយា បានរួមដៃគ្នាផលិតវីដេអូ អា ស អា ភា សដើម្បីបង្ខូច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កិត្តិយសកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ។ដោយឡែកជុំវិញរឿងចែកចាយវីដេអូអា.ស.អា.ភា.សនោះវិញ សហគ្រិនវ័យក្មេងរូបនេះ បញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកពិតជាបានចែករំលែករូបភាព មិនសមរម្យ (អា.ស.អា.ភា.ស) មួយសន្លឹក ទៅមនុស្ស ៧នាក់ តាមប្រព័ន្ធ WhatApp (វ័តអ៊ែប) និង ប្រព័ន្ធ Talegram (តេឡេក្រាម) ។ លោកសូមបញ្ជាក់ថា រូប ភាពនេះ ខ្លួនបានទទួលពីគេដែរ តាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទូរស័ព្ទ ហើយក៏ពុំបានដឹងពីប្រភពដើមនៃរូបភាពមិនសមរម្យ ( អា.សអា.ភាស) នេះដែរ ។លោកពិតជាមានការសោកស្តាយ ដោយបានចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យនេះ ប្រសិនបើរូបភាពនេះ អាចបង្កើតឲ្យមានការភាន់ប្រឡំ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ កញ្ញា មាន ពេជ្រវីតា លោក ឃន ឈុន ដារ៉ា សូម អភ័យទោ.សចំពោះការចែករំលែករូបភាព មិនសមរម្យនេះ និងសន្យាថានឹងមិនឲ្យករណីនេះកើត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានជាថ្មីទៀតឡើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply