នៅពេលនេះ លោក​ ឃន ឈុនដារ៉ាដែលជាកូនរបស់លោក ឧកញ៉ា ហេងសៀ បានត្រូវបញ្ជូនទៅដល់.សា.លា.ដំ.បូង.ហេីយដែលកំពុងតែរងចាំនៅកាវិនិច្ឆ័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់

ក្រោយមានការណ៏តាមដាននឹងសេីបុនៅដំណឹងខ្លះពីកូនរបស់លោក ឧកញ៉ា ហេងសៀ ដែលមានឈ្មោះថា ឃន​ ឈុនដារ៉ា ដែលបានធ្វេីរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់គឹបង្កេីតនៅវីដេអូ អា.ស.អា.ភា.សរបស់ កញ្ញា មាន ពេជ្រ រីតា ដេីម្បីធ្វេីអោយកិត្តិយសរបស់កញ្ញាធ្លាក់ចុះ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះដែរបានអោយដឹងថាលោក ឃន ឈុនដារ៉ាត្រូវបាន.ស.ម.ត្ថ.កិ.ច្ចធ្វេីការ.ចា.ប់.ខ្លួននឹនបានសាកសួរនឹងកសាងសំណុំរឿងដេីម្បីធ្វេីការទៅតាមនិតិវិធីច្បា.ប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនកូនប្រសាឧកញ៉ា ហេង សៀ ទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបន្ដនីតិវិធីជុំវិញការផ្ដើមគំនិតប្រឌិតរូបភាពអាសអាភាសបំផ្លាញកិត្តិយសកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ពិធីការិនីទូរទស្សន៍ MYTV និង ត្រូវជាអ្នកប្ដឹងផ្ដល់ជាមួយ ឧកញ៉ា ហេង សៀ ជាឪពុកក្មេករបស់លោក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកផងដែរថា សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួន លោក ឃន ឈុនដារ៉ា កូនប្រសាឧកញ៉ា ហេង សៀ ជុំវិញការបង្កើតរូបភាពអាសអាភាស ដើម្បីបំភាន់សាធារណជន និង បំផ្លាញកិត្តិយសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ហើយនៅថ្ងៃនេះ ខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនបុគ្គលខាងលើ ទោកាន់សាលាដំបូង ដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព ៖ Fresh News

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply