ដំណឹងរីករាយ! មុននេះតាមប្រកាសមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៨០នាក់ ខណៈនេះក៏មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩កម្រិតស្រាលនៅទួលពង្រក៏បានជាសះស្បើយចំនួន ១១៩នាក់ បន្ថែមទៀតផងដែរ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះពិតជាគួរឲ្យរីករាយមែនព្រោះប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីចំនួនអ្នកជាសះស្បើយយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ចំនួន ១៣៨០នាក់ ស្រាប់តែមុននេះបន្តិចបន្តិចយើងទើបទទួលបានដំណឹងដ៏រីករាយមួយទៀតដោយអ្នកជំងឺកូ.វីដ១៩កម្រិតស្រាលនៅទួលពង្រ បានជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតហើយ ខណៈមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានសញ្ញាណល្អដោយសារតែអ្នកឆ្លងមានចំនួនថយចុះ និងមានការជាសះស្បើយច្រើនជាបន្តបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងមុននេះបន្តិចតាមរយៈផេកហ្វេសប៊ុក TYDA – គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូ.វីដ១៩បានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនរបស់អ្នកជំងឺកូ.វីដ១៩កម្រិតស្រាលដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅកម្រិតស្រាលទួលពង្រ រួមនឹងសំណេរបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូ.វីដ-១៩ កម្រិតស្រាលទួលពង្រ សូមអបអរសាទរ 👏👏 អ្នកជំងឺចំនួន ១១៩នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងអោយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយពីទទួលការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោប្រឆាំងជំងឺកូ.វីដ១៩ ពួកគាត់បានជាសះស្បើយ និងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្តទៀត ដើម្បីតាមដានសុខភាព។ #TYDA #ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោប្រឆាំងកូ.វីដ១៩»។

Leave a Reply