ថាហេីយថាទៀតនៅពេលនេះ អ្នកនាង កាកា អូស្រ្តាលី បានចេញមុខមួយទំហឹងនៅក្នុងការចោទសួរទៅលេីលោកឧកញ៉ានឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រេីពាក្យសុីនំអោយលុយតេីចេះខ្មាស់ទេបេីខ្លួនមានសមាជិកជាស្រ្តីម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារ…!

បច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា បានក្លាយជាអត្ថបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុននឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទដល់បងប្អូនមហាជនជាច្រេីនអោយមានការចាប់អារម្មណ៏ស្ទេីរតែមួយប្រទេសទៅហេីយ។ទោះបីពេកនេះកញ្ញាបានត្រូវបានដោះលែងអោយនៅក្រៅឃុំមែនពិតតែអ្វីទាំងអស់នៅមិនទាន់បញ្ឈប់នោះទេអ្វីទាំងអស់គឺនៅតែបន្តនឹងកំពុងតែស្វែងរកយុត្តិធ៏មនឹងការពិតនៃសាច់រឿងនេះផងដែរ។សម្រាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាវតារបស់កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតាបានអោយដឹងថាកញ្ញាក៏ជាត្រកូលអភិជនមួយរូបដែរដែលមានឪពុកជាមន្រ្តីរាជការនៅក្នុងធនាគារមួយកន្លែងនឹងគ្រួរសារធូរធារមិនមានអ្វីជាបញ្ហានៅក្នុងរឿងលុយកាកនោះទេតែហេតុអ្វីក៏មានពាក្យពេចមួយបានលេីកឡេីងមកថាសុីនំអោយលុយ។ជាក់ស្តែងងាកមកគណនីរបស់កាកាវិញបានបង្ហោះសារចំៗបែបនេះថា៖«“ស៊ី-នំឱ្យលុ-យ” និយាយត្រង់ពាក្យហ្នឹងធ្លាប់តែឮ ហើយ ឥឡូវក៏និយាយតាមគេដែរ ប៉ុន្តែដល់ពេលគិតទៅ ពាក្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្នឹងអាក្រក់ណាស់! ជាពិសេសពេលដែលគេយកមកនិយាយហើយនាំគ្នាសើចចំពោះរឿងដែលកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ! សុំសួរវិញដូចឆោតថាប្រសិនបើរឿងនេះគឺក្មេងស្រីមិន
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាន់គ្រប់អាយុ ជាកុមារីក្រោមអាយុ 10 ឆ្នាំចុះ! តើអ្នកដែលនិយាយពាក្យនេះជាការលេងសើចនៅនិយាយបានទេ? អ្នកខ្លះមានកូនជាកុមារី ត្រូវគេរំលោភហើយដោយសារក្រក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេឲ្យលុយដើម្បីបិទមាត់.. អ្នកខ្លះទៀតក្រកូនត្រូវគេរំលោភហើយគ្មានបានអ្វីទាំងអស់ ហើយត្រូវគេ គំរាមសម្លាប់ទៀតបើហ៊ាននិយាយ… លុយអាចបិទមាត់មនុស្ស លុយអាច
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើកមាត់មនុស្ស លុយអាចទិញមនុស្ស ឲ្យតែមានលុយធ្វើអ្វីបានទាំងអស់! “មកតាមពូ ពូឲ្យលុ យទិញនំ!” “តោះទៅទិញនំជាមួយពូ!” ជាពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលជានុយសម្រាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អូសទាញយកុមារីមួយចំនួនយកទៅរំ លោ ភ ទីបញ្ចប់អ្នកបានស៊ីនំគឺពូ! សុំលេងស្រែកយំពីថ្ងៃមុនយើងអាចស្ដាប់យល់អ្វីដែលគាត់និយាយ ទើបយើងឈឺចាប់ជំនួសគាត់! ចុះបើ
ការស្រែកយំនោះគឺជាក្មេងស្រីមិនទាន់ចេះនិយាយ? ចុះបើជាកូនស្រីយើងមានតែសំពត់ប្រឡាក់ទៅដោយឈា មព្រហ្ម ចារី សួរអីក៏ឆ្លើយមិនកើត.. បានត្រឹមតែយំ..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានតែសុបិនអាក្រក់អស់មួយជីវិត…?😔មិនថាអ្នកសិល្បៈឬក៏កុមារី ឲ្យតែមនុស្សស្រីជំហានដំបូងយើងត្រូវស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យដូចគ្នា! សម្រាប់ខ្ញុំបើនិយាយធាតុពិត ទោះគេ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ម័គ្រចិត្តក៏យើងប្រុសនៅតែខុស គេមិនស្ម័គ្រចិត្តក៏នៅតែខុស! ស៊ីនំឲ្យលុយក៏ខុសទោះជាស្រីស្នេហ៍ស្រីកំណាន់ក៏យើងជាប្រុសខុស! ព្រោះរឿងទាំងអស់វាផ្ដើមចេញពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងនឹងត ណ្ហារបស់យើងមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយ… បើយើងមិនទៅរកគេមុនក៏គេមិនបានស្គាល់យើង ហើយក៏គ្មានរឿងនេះកើតឡើង… មិនវាយតម្លៃមនុស្សប្រុសទាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់ទេ😑ខ្ញុំស្អប់ពាក្យថា- “មកពីស្រីចង់ដែរ…..” ចុះដល់ពេលក្មេងស្រីកុមារីមិនទាន់គ្រប់អាយុគ្នាចង់ដែរមែនអស់លោក?😒 just my view, ok I’m done…..។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រក្សាសិទ្ធិដោយ-កាកាអូស្ត្រាលី-ᴋᴀᴋᴀ ᴋʜ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ©»៕

Leave a Reply