ពេលនេះអ្នកនាង ពេជ្រសោភា បានបញ្ចេញមតិលេងមួយអស់ដៃតែម្តងជូនទៅលោក ឧកញ៉ដោយបានបង្ហោះសារនិយាយដោយបែបនេះថា…!

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងច្បាស់ហើយថា រឿងរ៉ាវប្តឹ ងផ្តល់រវាងសិល្បការិនីវ័យក្មេង និង ឧកញ៉ាម្នាក់ នៅតែក្តៅគគុក និង ត្រូវបានអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមចាប់អារម្មណ៍មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយក្នុងនោះមហាជនជាច្រើន ជាពិសេសអ្នកសិល្បៈបានបង្ហោះទាមទាររកភាពយុតិ្តធម៌ជ នស្រី្ត ដែលគេយល់ថានាងគឺជាជ ន រ ងគ្រោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈរឿងមួយនេះកំពុងសាយភាយកាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ហើយក៏មានការទម្លាយពីភ័ស្តុតាងថ្មីៗនោះ ងាកមកកំពូលតារាចម្រៀង ពេជ្រ សោភា វិញ អ្នកនាងមិនបាននិយាយរៀបរាប់ច្រើននោះទេ គ្រាន់តែបង្ហោះសារបង្គា ប់អត្ថន័យមួយរៀបរាប់ពីឋានៈរបស់មនុស្សស្រីប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាររបស់តារាច្រៀង ពេជ្រ សោភា បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា «មនុស្សស្រី មនុស្សស្រីជាម្តាយអ្នក មនុស្សស្រីជាអ៊ំស្រីអ្នក មនុស្សស្រីជាមីងអ្នក មនុស្សស្រីជាបងស្រីអ្នក មនុស្សស្រីជាប្អូនស្រីអ្នក មនុស្សស្រីនាងជាកូនស្រី មនុស្សស្រីជាចៅស្រីអ្នក (មនុស្សស្រីនាងជាប្រពន្ធអ្នក)» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដ្បិតថា ពេជ្រ សោភា មិនបានរៀបរាប់ច្រើនដោយគ្រាន់តែនយាយពីឋានៈរបស់មនុស្សស្រី តែហាក់ចង់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ ត្រូវតែមានមនុស្សស្រី ដូច្នេះគួរស្រឡាញ់ឱ្យតម្លៃស្រ្តីប្រៀបដូចសាច់ញាតិរបស់យើង ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply