តេីគំនិតផ្ទុយរបស់ នាយព្រែកចង់មានអត្ថន័យបែបណាបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារ.ចា.ក់.ដោ.ត.មួយដែលផ្ទុយពីសិល្បះករទាំងឡាយជូនទៅ កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា…!

ក្រោយមានការរិះគន់ពីមហាជននឹងសិល្បះជាច្រេីនទៅលេីលោកឧក ញ៉ា ហេង សៀ បានអោយដឹងថានៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាផងដែរដែលមិនទាន់យល់ពីសាច់រឿងដែរបានបង្ហាញកន្លងមកនេះ។ស្ថិតនៅក្នុងកាលះទេសះនេះបានអោយដឹងថាម្នាក់ៗតែងតែចង់ការពារនឹងទាមទាសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរកត្រូវហេីយដោយមិនគិតពីការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកដ៏ទៃឡេីយ។តែយ៉ាងណាកុំភ្លេចអោយសោះថានេះប្រទេស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យនឹងអ្នកដែលធ្វេីខុសត្រូវតែទទួលខុសមិនអាចប្រកែកបានឡេីយទេដូច្នេះបេីសិនជាមិនព្រមសារភាពនោះការសេីបុអង្កេតនោតែមាននឹងនៅតែស្វែងរកការពិតមួយនេះ។ដោយសារតែមានមហាជនជាច្រេីនបានមានមតិខុសៗគ្នានៅក្នុងជុំវិញរឿង កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា នឹងលោក ឧកញ៉ា ហេងសៀ មុននេះបន្តិចក៏បានអោយដឹងថាក៏មានតារាសម្តែងនឹងពិធិករមួយរូបផងដែរដែលបានធ្វេីការនៅក្នុទូរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សន៏ MY TV ដែលជាពិធីករមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់គឺនាយព្រែក ដែលបានចេញមុខមកធ្វេីការបញ្ចេញមតិនៅលេីរឿងនេះផងដែរ។បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះសារលេីកទឹកចិត្តនឹងមានការជួយគាំទ្រជាច្រេីនពីសំណាកមហាជននឹងសិល្បះករជាច្រេីនក៏បានលូកដៃនៅក្នុងរឿងមួយនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការ បង្ហោះសារពីលោក ឧត្តមសេនីយ៏ ឧត្តមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសលផងដែរតែអ្វីដែរប្លែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះហេតុអ្វីបានធ្វេីអោយនាយព្រែកមានការខ្វែងគំនិតបែបនេះនឹងបានបញ្ចេញមតិដោយបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.អូនធ្លាប់ស្គាលកាត់អត់
២.ហេតុអ្វីបានអូនទៅនៅក្នុងឡានរបស់គាត់
៣.តេីមានគេចាប់អូនបោះចូលក្នុងឡានគាត់មែន
រឿងមកដល់លេខ១០ហេីយចុះពីលេខ១ដល់លេខ៩អ្នកមានដឹងនៅ?

Leave a Reply