ពិតជាអស្ចារ្យកូនខ្មែរ!! ដែលអាចធ្វើរបស់ ចម្លែកៗ នៅក្នុងដីធ្វើឱ្យមានការចាប់ អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមហាជននិង YouTube នៅខេត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ដែល បានបង្ហោះដោយទំព័រហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Tat Mahaty ឱ្យដឹងថា«ស្នាដៃកូនខ្មែរយើង ដែលធ្វើរបស់ ចម្លែកៗ នៅក្នុងដី ធ្វើពីដីនៅភូមិត្រពាំងត្រុំ ឃុំពពេលស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប» ធ្វើឱ្យមានការចាប់ អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមហាជន ។ បើតាមប្រភពខាងលើបានឱ្យដឹងថា ការជីកធ្វើជាផ្ទះ នេះ គឺដើម្បីផលិតជាវីដីអូរកលុយពី YouTube ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្រាប់អ្នកគាំទ្រវិញ ភាគច្រើនពួកគេចង់ឃើញឱ្យ មានការសាងសង់បែបនេះឱ្យបានច្រើន តែក្នុង រចនាបទខ្មែរ ហើយពួកគេសង្ឃឹមថា កន្លែងដែល បានសាងសង់នោះ នឹងក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ មួយមិនខាននៅថ្ងៃអនាគត ។ សង្ឃឹមថាស្ថាបត្យកម្ម ថ្មីមួយនេះ អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឱ្យចូលទៅ ទស្សនានៅទីនោះ និង ដើម្បីបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀត សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះផងដែរ ៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply