សឹងតែមិនជឿថាហេ.តុ.កា.រ.ណ៏.អ.គ្គី.ភ័.យបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរហូតដល់ទៅ០៥នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះគឺប្តីជាអ្នកបង្ករសោះដែលធ្វេីអោយអ្នកស្រុកនាំគ្នាហួសចិត្តមិនស្ទេីរ

ហេតុ.កា.រ.ណ៏.ដ៏អាក្រក់មួយបានកេីតឡេីងតេីអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចឬនៅដែលជាហេ.តុកា.រណ៏ដ៏សែនសង្វែកខ្លាំងមែនទែនគឺមានអ.គ្គី.ភ័.យមួយបានកេីតឡេីងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វេីអោយមនុស្ស០៥នាក់បានបា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តទាំងរស់នៅក្នុងអណ្តា.ត.ភ្លេី.ង.ដ៏ខ្មួរខ្មាញ់នោះ។ហេីយជាករណីដែលធ្វេីអោយប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះមានការអាណិតអាសូរនឹងខ្លោចចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលមិនគួរណាមានហេតុការបែបនេះកេីតឡេីងបែបនេះសោះ។ក៏ប៉ុន្តែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅវេលាម៉ោង១១និង១០នាទី នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងមកនេះ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ខូវ លី ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថា ក រ ណី មនុស្ស០៥នាក់ឆេះ ស្លា ប់ ក្នុងភ្ន ក់ ភ្លើ ង នៅក្នុងភូមដើមជ្រែ ឃុំខុនរ៉ង ស្រុកបិបូណ៍ ឃុំខុនរ៉ង ស្រុកបរិបូណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នោះ គឺក រ ណី ឃា ត ក ម្ម ដោយ ឃា ត ក រ គឺជាប្តី និង ជាឪពុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីតាមចម្លេីយសារភាព នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ច ឃា.ត.ក រ ជាប្ដី និងជាឪពុក នៃជ ន រ ង គ្រោះ បានសារភាពថា៖”រូបគេពិតជាបាន ស.ម្លា.ប់ ប្រពន្ធ និងកូនអាយុ៣ឆ្នាំ ដោយសារប្រពន្ធ ជេ.រ ប្រទេ.ច រូបគេ មិនឈប់នៅយប់នោះ ក្រោយពីខឹ.ង ប្រពន្ធ ជេ.រ មិនឈប់ រូបគេក៏បានយកកាំ.បិ.ត ចុង ស្រួ.ច ចា.ក់ ទៅលើប្រពន្ធចំនួន ២កាំ.បិ.ត ស្លា.ប់ភ្លាមៗ និងបានទា.ត់ កូនតូចអាយុ០៣ឆ្នាំ អោយ ស្លា.ប់ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកដោយឃើញកូនអាយុ០៩ឆ្នាំម្នាក់ និងកូនភ្លោះអាយុ០៧ឆ្នាំ០២នាក់ទៀត យំស្ល.ន់ ស្លោ ឃា.ត ក រ ជាប្តី បានយកពូកមកបិ.ត ច្រកជណ្តើឡៅតឿ មិនអោយកុមារទាំង០៣ចុះរួច ហើយក៏បានដុ.ត ស.ម្លា.ប់ ទាំងអស់តែម្តងទៅ។

Leave a Reply