ដំណឹងល្អៗថ្ងៃនេះត្បិតមានអ្នកឆ្លងរហូតទៅដល់៤៨០នាក់មែនពិតតែក៏មានអ្នកជាសះស្បេីយរហូតដល់៣៥០នាក់ផងដែរ

ក្រោយមានការប្រកាស់អោយបងប្អូនមេត្តាទៅទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាឃេីញថាចំនួននៅក្នុងការឆ្លងនៅក្នុងពេលនេះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែរដោយសារតែមានការយល់ដឹងច្រេីននៅក្នុងការការពារនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេះថែរក្សានៅសុវត្ថិភាពនឹងមិនមានការចេញក្រៅដូចកាលសព្វដងនោះឡេីយ។បន្ថែមទៀតផងថាទោះបីទិន្ន័យនៃការឆ្លងមានការធ្លាក់ចុះមែនតែក៏សូមអោយបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ្ន័តនឹងមានការថែរក្សារនៅគម្លាតនឹងមានការការពារដោយចេញដេីរទៅណាដោយមានការពាក់ម៉ាស់នឹងមានអាកុលដេីម្បីការពារខ្លួនយេីងកុំអោយមានការឆ្លងបេីមិនដូច្នេះទេហានិភ័យនឹងមានមកដល់យេីងគ្រប់ៗគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា​ បានបង្ហាញពីស្ថានភាពអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ដោយក្នុងថ្ងៃនេះ តួលេខអ្នកឆ្លងត្រូវបានរកឃើញ ៤៨០ នាក់ ដែលភាគច្រើនជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ។ ក្នុងនោះដែរ ករណីនាំចូលពីខាងក្រៅបានរកឃើញ ១០ ករណីបន្ថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់តួលេខអ្នកជាសះស្បើយវិញ នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខកម្ពុជា បានព្យាលបាលអ្នកជំងឺឱ្យជាសះស្បើយមានចំនួន ៣៥០ នាក់ និង បានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមន្ទីរពេត្យរួចហើយ ។ រីឯអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃនេះវិញ បានកើតឡើង ៥ នាក់បន្ថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានភាពអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន៖– អ្នកឆ្លងសរុប= ២០២២៣ នាក់– អ្នកជាសះស្បើយ= ៨១៧០ នាក់– អ្នកស្លាប់= ១៣១ នាក់ ៕

Leave a Reply