សឹងមិនគួរអោយជឿ ព្រោះតែម៉ែត្រមួយបុរសម្នាក់ លោតពីលើស្ពានចុះចូលទន្លេភ្លក់ ដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាបុរស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្មោះស្នេហ៏ ស្រលាញ់ប្រពន្ធគ្មានចិត្តលំអៀងមែន ដោយបុរសមានវ័យ ៤១ឆ្នាំម្នាក់ បានប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួន លោតពីលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ពានចូលទន្លេភក់ ដើម្បីតែរើសម៉ែត្រមួយ ដែលប្រពន្ធជាទីស្រលាញ់របស់លោក បានទិញអោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មុនពេលស្លាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពព័ត៌​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានបានអោយដឹងថា នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅក្នុងខេត្ត Chonburi ប្រទេសថៃ បុរសខាងលើជាជាងដែកនោះបានដើរនៅលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ពាន ដោយដៃកំពុងកាន់ម៉ែត្រ។ ពេលនោះ គាត់ក៏រអិលដៃបណ្ដាលឲ្យម៉ែត្រធ្លាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចុះទៅក្នុងទន្លេភក់។ គាត់ក៏ស្ទុះលោតចុះ ដើម្បីរើស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកម៉ែត្រមកវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការលោតចុះ​​​​​​​​​​​​​​របស់បុរសនោះ ភ្លាមៗក៏មានអ្នកប្រទះឃើញ ក៏បានទម្លាក់ខែពួរដើម្បីជួយសង្រ្គោះ ។ មូលហេតុដែលគាត់មិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គិតគ្រោះថ្នាក់ ហើយចុះទៅរើសម៉ែត្រមកវិញ ដោយសារតែ មុនពេលប្រពន្ធរបស់លោកស្លាប់បានទិញវាជូនលោក ហើយនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងថែមទាំងផ្ដាំលោកអោយមើលថែវា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយបានល្អថែមទៀតផង ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply