បងប្អូនអ្នកកំពង់ត្រឡាចសូមមេត្តាធ្វេីការប្រុងប្រ.យ្ន័.ត.នៅពេលនេះអ.ភិ.បា.លខេត្តកំពត់បានធ្វេីការប្រកាស់ថាមានអ្នកឆ្ល.ង.០៦អ្នកទៀតហេីយដែលបានរកឃេីញនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាច

ដោយសារតែឆ្លងច្រេីនពេកនៅក្នុងប្រទេសពេលនេះបានធ្វេីការកែរប្រែទៅលេីតាមសណ្ឋានភាពជាក់ស្តែងដែលបានកេីតឡេីងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបេីសិនជាមិនធ្វេីដូច្នេះនោះទែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាជាមិនខានដូច្នេះមានតែសូមអំបាវនាវបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងដែលបានចែងទេីបមានភាពងាយស្រួលនឹង.សុ.វ.ត្ថិ.ភា.ពបេីមិនដូច្នេះនោះទេវានឹងអាចមានបញ្ហាជាមិនខាន។ស្ថិតនៅក្នុងពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះដែរបានអោយដឹងថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វេីការបេីកអោយមានការចរាចរណ៏នៅតំណេីររបស់ប្រជាជនឡេិងវិញហេីយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនដឹងថាមានការកែប្រែនោពេលខាងមុខដែរឬទេដោយសារតែនៅពេលនេះមិនដូចពេលមុននោះទេអ្នកជំងឺកូវីដ១៩តែងតែមានការកេីនឡេីងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលស្ថិតិនៅក្នុងការឆ្លងមិនក្រោមពី២០០នាក់នោះទេដូច្នេះបងប្អូនសូមមេត្តាប្រុងប្រយ្ន័តទាំងអស់គ្នាមុននឹងសម្រេចចិត្តថាទៅទីកន្លែងណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងតំបន់ណាមួយ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបានអោយដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដចំនួន៦នាក់ទៀត នៅស្រុកកំពង់ត្រាច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានបញ្ជាក់ថា អ្នកជំងឺទាំង៦នាក់ បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឯម បុប្ផា ដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ ពេលដែលគាត់បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពប្តីរបស់គាត់ នៅភូមិដើមចោរ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងលិច ស្រុកកំពង់ត្រាច៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply