ដល់ថ្នាក់នឹងលោក…! ម៉ាក សែនសូនីតាទម្លាយវីដេអូកាលឆ្លងទន្លេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមេីលហេីយប្រាកដជាទប់សំណេីចសឹងតែមិនបា..! (មានវីដេអូ)

សូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថា តារាសម្តែងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ គឺ ម៉ាក សែនសូនីតា ហៅ តូតា បានសម្រាលកូនដោយជោគជ័យហើយ ដែលមានសុខភាពល្អទំាងម្តាយ និងកូន កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងទៅ។មុនពេលសម្រាល តារាសម្តែងរូបនេះ បានធ្វើរការ តុបតែងខ្លួន មើលទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ តូតា បានបញ្ជាក់សារខ្លីមួយបន្ថែមថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“កើតកូនbeauty ឈឺពោះតិចៗផាត់អោយហើយខ្លាចអត់ស្អាត”។ស្រាប់តែព្រឹកម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៧ ខែនៅសុខៗ សូនីតា បានស៊ែរផុសមួយ រួចប្រាប់ថា “កាលមាំមីឈឺពោះ ពេលនៅផ្ទះ ប្តីញ៉ាប់ញ៉ាប់ជើងរៀបឥវ៉ាន់ចូលឡាន ហើយស្រែហៅប្រពន្ធរហូត អូនលឿនៗអូនៗ លឿនតិចមកអូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឃើញខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ពេក ក៏មកបើកទ្វារមើល ឃើញខ្ញុំកំពុងឈរកៀបសក់ ប្តីក៏លាន់មាត់ អូន..!!អូនឯងដល់ថ្នាក់នឹងផង??ខ្ញុំក៏ហិហិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ ដកដុយហើយកាន់មាសុិនកៀបនឹងទៅតាមទៀត ប្តីថាប្រុងយកទៅណា..?? អូនយកទៅកៀបនៅពេទ្យទៀតបង…

ប្តី: ខ្មាសពេទ្យណាស់អញ Pol Vibo”។

Leave a Reply