តេីរំភេីបចិត្តប៉ុណ្ណាទៅ…! ឃេីញរូបភាពនេះហេីយពិតជាស្ទេីរទប់អារម្មណ៏មិនជាប់ទាំងគ្រូពេ.ទ្យទាំងអ្នក.ជំ.ងឺ.យំទាំងសងខាងបន្ទាប់ពីអ្នក.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩ម្នាក់បានទទួលលទ្ធផលជាសះស្បេីយនឹងបានធ្វេីការសំពះទៅដល់គ្រូពេ.ទ្យរហូតដល់ថ្នាក់…!

ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩ជាជំ.ងឺ.មួយដែលកំពុងតែធ្វេីអោយពីភពលោកមានការពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែ.ជំ.ងឺមួយនេះមិនទាន់រកឃេីញនៅថ្នាំព្យា.បាលនោះទេនឹងបានធ្វេីអោយប្រជាជនដែលបានឆ្ល.ង.ហេីយបានបា.ត់.ប.ង់.ជី.វិ.តក៏មិនតិចដែរ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះវាក៏បានមកដល់កម្ពុជារបស់យេីងតាមរយះការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់នឹងឥទ្ធិពលដ៏.សា.ហា.វរបស់វាដែលធ្វេីអោយប្រជាជនរបស់យេីងពិតជាមានការព្រួយបារម្មណ៏នឹងភ័យខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំងមែនទែននៅជំងឺមួយនេះ។មិនទាន់ដឹងថាតេីវានឹងស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលណានោះទេដឹងត្រឹមតែនៅពេលនេះមានការ.ឆ្ល.ង.ច្រេីនខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងរ.ដ្ឋា.ភិ.បា.លពិតជាមានការព្រួយបារម្មណ៏នឹងកំពុងតែរិះរកនៅវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងកា.រព្យបា.លនឹងក៏បានប្រេីនៅយុទ្ធសាស្រ្តដែលក្រ.សួ.ងបានធ្វេីការបិទខ្ទប់នឹងបានបិទមិនអោយមានការ.ច.រា.ចរ.ណ៏នៅក្នុងម៉ោងដែលបានចែងនៅក្នុងបម្រា.ម.នោះទេ។បន្ទាប់ពីមានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្ល.ង.ច្រេីនបែបនេះឃេីញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យមានការរវលខ្លាំងមែនទែនដែលសឹងតែពេលសម្រាប់សម្រាកក៏គ្មានដែរពិតជាអរគុណនៅការលះបង់ដ៏ធំធេងនេះខ្លាំងមែនទែន។ក៏ប៉ុន្តែទោះបីសភាពការមិនសូវល្អមែនតែការខិតខំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាល់ថ្ងៃបានធ្វេីអោយប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅខ្លាំងមែនទែនទោះបីការឆ្លងមានច្រេីនតែការជាសះស្បេីយក៏មានច្រីនដែរដែលធ្វេីអោយប្រជាជនទាំងអស់មានការសប្បាយរីករាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាស់នឹងក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណនៅការខិតខំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យផងដែរ។មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ អ្នកជំងឺចំនួន ១០០នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងអោយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលពីរសៀល ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយពីទទួលការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគាត់បានជាសះស្បើយ និងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្តទៀត ដើម្បីតាមដានសុខភាព។ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺមានបងប្រុសម្នាក់ មុនត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ គាត់បានលុតជង្គង់ដល់ដី និងលើកដៃសំពះទាហ៊ានអាវស ហាក់កំពុងបង្ហាញនៅការដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមករបស់ទាហ៊ានអាវស ដែលសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោក៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ:

Leave a Reply