កំពុងតែមានការព្រួយបារម្មណ៏ខ្លាំងមែនទែន…! បន្ទាប់ពីមានការបេីកផ្លូវនឹងតំបន់ខ្លះបានបញ្ចប់នៅការបិទខ្ទប់ឃេីញថាមានមនុស្សធ្វេីចរាចរណ៏ច្រេីនខ្លាំងមែនទែន…! (មានវីដេអូ)

ការបិទខ្ទប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាអោយអនុវត្តចូលជិត១ខែបានធ្វេីអោយបងប្អូនគ្រប់គ្នាមានការបានដឹងច្បាស់ហេីយពីមូលហេតុនៅនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអោយមានការបិទខ្ទប់បែបនេះ។កន្លែងខ្លះត្រូវបានធ្វេីការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទដ៏ដែលដោយសារតែមានការឆ្លងច្រេីននឹងមានករណីដែលកេីតឡេីងបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះនេះជាការសម្រេចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងក៏បានធ្វេីអោយបងប្អូនគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផងដែរ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះផងដែបានអោយដឹងដាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចចិត្តចេញសេចក្តីប្រកាស់អោតបេីកនៅតាមតំបន់ខ្លះអោយមានការចរាចរណ៏ឡេីងវីញជាធម្មតាតែកន្លែងដែលមានការគូសនឹងដៅថាជាតំបន់ក្រហមគឺរក្សារទុកនៅដ៏ដែលដេីម្បីធ្វេីការត្រួតពិនិត្យនឹងតាមដានមេីលសិនទៅលេីការឆ្លងនឹងទិន្ន័យនៃតំបន់នោះតេីមានការថយចុះឬកេីនឡេីង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ គឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការបញ្ចប់នៃការបិទខ្ទប់ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ​ និងបើកអោយមានការឆ្លងទៅមកពីខេត្តផងដែរ ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចដែលឈជើងបានដកសំភារៈបិទខ្ទប់របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់មួយចំនួន ដែលមិនមែនជាតំបន់ក្រហម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនែកឯប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើដំណើរចេញចូលរាជធានីច្រើននៅព្រឹកនេះ ហើយវាជារូបភាពមួយដែលប្លែកក្រោយពីការបិទខ្ទប់ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយបើទោះបីជាការបើកផ្លូវឲ្យចរាចរណ៍ធម្មតាវិញក៏ដោយក៏បងប្អូនមិនត្រូវភ្លេចខ្លួន នៅពាក្យមួយដែលជាបាលីស័ក្កសិទ្ធបំផុតនោះគឺ « បីកុំ បីការពារ »៕ សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply